Important information

This page is not available in English.

Form

Vearrodieđáhusa mielddusskovit sámegillii (loahpahuvvon)

Mii eat geavat skoviid 2023 sisaboahtojagi rájes.

Galggat baicce

Dieđihit dieđuid maid don ovdal raporterejit vearrodieđáhusa mielddusskoviid bokte, njuolggo vearrodieđáhussii dahje ealáhusspesifikašuvdnii. 

Ovddit jagiid skovit ja bagadusat

Ealáhusdoalliid vearrodieđáhus:

Oppalašgeahčastat buot PDF-skoviin ja bagadusain mat gávdnojit sámegillii, adnojit jus fuobmát boasttuvuođaid dahje váilevaš dieđuid vearrodieđahusas maid addet jagii 2017 ovddas.