For deg som mottar dagpenger og arbeidsavklaringspenger og har frikort med beløpsgrense

En feil i systemet til NAV har medført at frikortet ble lest inn uten beløpsgrense. Det vil si at utbetaling av dagpenger og arbeidsavklaringspenger har blitt utbetalt uten skattetrekk, også etter at beløpsgrensen er nådd. Noen mottakere av andre ytelser med frikort er også berørt. Du finner mer info på NAV sine sider.

Help to get your taxes right

Useful topics and information about allowances and deductions that will help you make sure your tax return is correct.

The deduction wizard

The deduction wizard gives you a summary of some of the most common expenses you can deduct.

When your life changes, your tax will often also change

A change in family circumstances, place of residence, job and education affect both the allowances/deductions you are entitled to and the amount of tax to be deducted.

Datoer og frister

Skattekalender for lønnstakere og pensjonister

footer/desktop/standard