Case processing time

When you submit an application or request, we’ll process it as soon as possible. The case processing time may vary.

Here you can see the expected processing time.

We’ll send the reply in Altinn – remember to check there

We’ll send the reply in Altinn. If you’ve waited longer than the case processing time specified below, it’s a good idea to check if you’ve already received an answer.

You can find both your Altinn inbox and information about some of your cases by logging in to My page.

Skatt

Privatpersoner og selvstendig næringsdrivende

Automatisk godkjenning: Umiddelbart
Manuell godkjenning: 10 dager

Aksjeselskap og andre typer selskap

Manuell godkjenning: 5-10 dager

Når saken din er behandlet, vil du motta vil du motta et varsel på e-post.

Søknader for skattekort for utenlandske arbeidstakere tar ofte lengre tid. Dette er blant annet avhengig av ID-kontroll.

Alle får ikke skattemeldingen samtidig. Vi varsler deg når din skattemelding er tilgjengelig.

Etter at du har levert din skattemelding, må Skatteetaten behandle den og lage et skatteoppgjør. Vi har ikke en bestemt dato for når du får ditt skatteoppgjør.  Når ditt skatteoppgjør er klart, varsler vi deg på e-post eller SMS. Veiledere som svarer hvis du kontakter oss, har ikke mer informasjon enn det som står her. Her kan du lese om noen av årsakene til at ditt skatteoppgjøret ikke er klart.

 

Hvis vi ikke har all informasjonen vi trenger, må vi etterspørre informasjon og dokumentasjon. Dette gjør saksbehandlingstiden lengre.

Skatteoppgjøret sendes i posten.

 

Hvis vi ikke har all informasjonen vi trenger, må vi etterspørre informasjon og dokumentasjon. Dette gjør saksbehandlingstiden lengre.

Skatteoppgjøret sendes i posten.

 

Dersom du oppdager feil eller mangler i skattemeldingen etter at skatteoppgjøret ble klart så kan du endre selv tre år tilbake i tid. Er det lengre tilbake i tid så må du sende klage på vedtak.

Refundert beløp blir utbetalt til kontonummeret du har registrert hos Skatteetaten.

Du kan sjekke hvilken kontonummer som er registrert, ved å logge inn på Min side.

 

Marriage

Automatic processing: Immediately
Manual processing: 5 weeks

If your case is automatically approved, the certificate of no impediment to marriage will immediately be sent to one of you in Altinn.

If the case must be processed manually, it will take a little longer. If we lack information, you’ll receive a letter regarding this.

If foreign documentation has been sent to us for an authenticity check, the case processing time may be longer. See return of original documents 

When your case has been processed, the marriage certificate will be sent to the County Governor or UD to be endorsed with an apostille or legalised. You’ll receive a letter from us when we have done this.  

 

Solemnisation in accordance with Norwegian law (2 weeks)

The processing time starts when we have received the marriage notification from your wedding official. We’ll send a confirmation of registered solemnisation to you in Altinn.

If anything is missing in the marriage notification, the wedding official and/or you will receive a letter from us concerning this.

Solemnisation in accordance with foreign law (13 weeks)

If you have submitted original documents as documentation of foreign solemnisation, they will be checked before they are returned to you. The case processing time for solemnisation in accordance with foreign law includes the case processing time for authenticy chedk and the return of original documents.

Parents, children, name, and national identity number

We’ll register the paternity in the National Population Register when the child is born and has been allocated a national identity number.

In some cases, you’ll receive a confirmation, but in many cases, paternity will be confirmed when the chosen name is registered. Then you’ll not receive a separate confirmation of paternity.

If there is anything missing from the declaration of paternity, we’ll contact you.

If you want to check that the paternity is registered, you can log in to
My page.

We’ll send you a confirmation if the parental responsibility is changed based on an agreement of parental responsibility between the parents.

We do not send a confirmation if the parental responsibility is changed based on a judgement or a decision made by UDI.

If we lack documentation, we’ll contact you.

Automatic processing: Immediately
Manual processing: 2 weeks

For automatically processed cases, the child’s name will be registered immediately. Cases that need to be considered by a case worker may take up to 2 weeks.

You’ll receive a confirmation in your Altinn inbox when the child’s name and national identity number are registered.

Automatic processing: Immediately
Manual processing: 4 weeks

For automatically processed cases, the name change will be registered immediately. Cases that need to be considered by a case worker may take up to 4 weeks.

When your new name is registered, you’ll receive a confirmation in your Altinn inbox.

To get a status update and ask other questions about the case you must contact the passport authority, for example the embassy where you submitted the application for a Norwegian passport.

When we have assigned a national identity number, we’ll notify the passport authorities. We do not send confirmation directly to parents.

Moving

Automatic processing: Immediately
Manual processing: 6 weeks

If your case is automatically approved, your new address will be registered immediately after the moving date.

If the case must be processed manually, it will take a little longer.

When your new address is registered, you’ll receive a confirmation in your Altinn inbox.

If you have submitted the required information, we can process the case quickly. What is required depends on which country you’re moving from.

Read more at notification of a move to Norway.

If we do not have all the information we need, we must ask for more information and documentation. This prolongs the case processing time. We’ll let you know if we need anything from you.

You’ll receive a reply to the application by post. In some cases, if you already have a national identity number and are an online user, you’ll receive the letter in Altinn.

Please note that the case processing time may be longer in some cases.

If the date of the move is in the future, the notification will not be processed until the moving date has been reached. The processing time is calculated from the moving date.

Avgifter

Vraking, vrakplasser, vrakmelding: 2 uker
Vektårsavgift og døgnavgift
: 2 uker

Automatisk godkjenning: Umiddelbart
Manuell godkjenning: 3 uker

Du får svar på søknaden i virksomhetens innboks i Altinn. Som oftest tar det bare et par minutter, men av og til trenger vi mer informasjon. Da kan det ta inntil 3 uker før du får svar. 

Når du har sendt søknaden, mottar du en kvittering i Altinn. Søknaden om å bli registrert for særavgifter må være godkjent før dere starter aktiviteten deres.

 

Innbetaling og utbetaling

Automatisk godkjenning: Umiddelbart
Manuell godkjenning: 4 uker

Dersom søknaden din godkjennes automatisk, vil du få registrert din konto med en gang. Hvis saken må behandles manuelt tar det noe lengre tid.

Juridiske avklaringer

Saksbehandlingstiden for bindende forhåndsuttalelser er 4 uker når vi har alle nødvendige opplysninger og rettsgebyret er betalt.

 

Documents

Digital printouts are sent to your Altinn inbox.

Certificates and printouts ordered on paper will be sent to the address registered for you in the National Population Register. You must also allow for postal delivery time.

If you have submitted original documents, they will be checked before they are returned to you. All original documents, except for marital status certificates related to verification that the conditions for marriage are met, are returned to the owner by registered mail via Posten.

Solemnisation in accordance with Norwegian law (2 weeks)

The processing time starts when we have received the marriage notification from your wedding official. We’ll send a confirmation of registered solemnisation to you in Altinn.

If anything is missing in the marriage notification, the wedding official and/or you will receive a letter from us concerning this.

Solemnisation in accordance with foreign law (13 weeks)

If you have submitted original documents as documentation of foreign solemnisation, they will be checked before they are returned to you. The case processing time for solemnisation in accordance with foreign law includes the case processing time for authenticy chedk and the return of original documents.

If you have submitted original documents, they will be checked before they are returned to you. All original documents, except for marital status certificates related to verification that the conditions for marriage are met, are returned to the owner by registered mail via Posten.

If you have submitted original documents, they will be checked before they are returned to you. All original documents, except for marital status certificates related to verification that the conditions for marriage are met, are returned to the owner by registered mail via Posten.

Other cases

We process many different cases, including cases not mentioned in the list above. We receive many enquiries, and therefore it may take some time to receive an answer from us. You call us us if you think it has been far too long without an answer.