Tips oss om skatte- og avgiftsunndragelser

Her kan du tipse oss om saker du tror kan være av interesse for Skatteetaten. Det kan for eksempel være mistanke om misbruk av offentlige støtteordninger, svart arbeid, ulovlig utleie, manglende etterlevelse av OTP eller andre skatte- og avgiftsunndragelser.

Skjemaet skal brukes for offentlige støtteordninger som kompensasjonsordningen og skatteFUNN og for skatte- og avgiftssaker. Hvis du har tips som gjelder Folkeregisteret, kan du melde avvik til Folkeregisteret.

Må jeg oppgi hvem jeg er?

Du velger selv om det skal være mulig å identifisere deg eller ikke. Troverdigheten til tipset kan styrkes hvis vi vet hvem du er.

Hvis du vil være anonym må du passe på at tipset ikke inneholder direkte eller indirekte identifiserbare opplysninger om deg, som for eksempel navn, fødselsnummer, bosted, arbeidsplass og lignende.

Av sikkerhetshensyn blir IP-adresse logget, men vi bruker den ikke ved oppfølging av tipset.

Skatteetaten har som hovedregel taushetsplikt for mottatte tips. Unntaksvis kan opplysningene måtte utleveres etter regler i ulike regelverk, for eksempel ved domstolsbehandling.

Vår personvernerklæring inneholder mer informasjon om hvordan etaten behandler personopplysninger.

Slik følger vi opp tips

Skatteetaten skal vurdere om tips er korrekte og relevante innen 4 måneder. Tips som ikke kan verifiseres innen fristen, slettes hvis ikke noe annet fremgår av annet regelverk.

Du får en bekreftelse på at vi har mottatt tipset, men ikke tilbakemelding om hvordan tipset behandles videre.

Hvilken informasjon trenger vi fra deg?

Jo flere opplysninger og detaljer vi får, dess enklere er det å følge opp tipset. Dette kan for eksempel være informasjon om navn, adresse, telefonnummer, registreringsnummer på bil eller andre opplysninger som kan bidra til identifisering.

Vedlegg må sendes per post

Det er ikke mulig å legge vedlegg til skjemaet på denne siden. Dersom du har ytterligere dokumentasjon tilknyttet tipset ditt, kan du sende det per post. I så tilfelle ber vi deg om å skrive at du sender vedlegg per post i feltet "hva vil du fortelle oss" når du sender inn skjemaet.

Skatteetaten
Seksjon for etterretning
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Husk å oppgi datoen du sendte inn tipsskjemaet, slik at vi lettere kan knytte dokumentasjonen til riktig tips.