Dokumentavgift

Dokumentavgift er en avgift som skal betales ved tinglysing av dokument som overfører hjemmel til fast eiendom. 

Sats

Dokumentavgiften er på 2,5 prosent av eiendommens salgsverdi på tinglysingstidspunktet.

Fritak fra dokumentavgiften

Det er enkelte fritak fra avgiftsplikten. For eksempel er det fritak for:

  • overføring av hjemmel til fast eiendom mellom ektefeller
  • overføring av fast eiendom til ektefelle ved skifte av felleseie ved separasjon eller skilsmisse
  • overføring av felles bolig mellom samboere ved samlivsbrudd
  • arv i samsvar med arvelovens regler
Viktig informasjon

Disse fritakene omfatter ikke hjemmelsoverføringer fra sammenslåtte kommuner som ble gjennomført med virkning fra 1. januar 2020, til et aksjeselskap, eller fra de tidligere kommunenes aksjeselskap til den sammenslåtte kommunen.

Finansdepartementet har derfor besluttet at det i slike tilfeller kan være grunn til å vurdere dispensasjon. En forutsetning for å kunne gi dispensasjon er at det ikke innebærer statsstøtte etter EØS-avtalen.

Kartverket krever inn dokumentavgiften

Det er Kartverket som krever inn dokumentavgiften.

  • Kartverket behandler spørsmål om dokumentavgift i første instans, og vedtar alle saker som angår avgiftsplikt og avgiftsgrunnlag
  • du kan klage på Kartverkets vedtak om avgiftsplikt og avgiftsgrunnlag til Skattedirektoratet
  • Skattekontoret er førsteinstans ved behandling av søknader om dispensasjon fra avgiftsplikten. Du kan klage på disse vedtakene til Skattedirektoratet.

Les mer om dokumentavgiften hos Kartverket