Skatteoppgjør

Etter at din skattemelding er levert, må Skatteetaten behandle den. Når skattemeldingen din er ferdig behandlet, lager vi et skatteoppgjør. I skatteoppgjøret står det hvor mye penger du får igjen (til gode) eller hvor mye du må betale (restskatt). Hvor lang tid dette tar, varierer.

De fleste får skatteoppgjøret mellom april og juni, mens noen må vente til høsten. Alle får skatteoppgjøret sitt før 1. desember. Du får beskjed når skatteoppgjøret ditt er klart.

Viktig informasjon

Når livet endrer seg vil ofte også skatten endres

Endret familiesituasjon, bosted, jobb og utdanning påvirker både fradragene du har rett på og hvor mye du skal trekkes i skatt.