Bestille, se eller endre skattekortet

Her kan du bestille, kontrollere og/eller endre skattekortet.

Hvis din livssituasjon, inntekt eller dine utgifter har endret seg, er det viktig at du sjekker og eventuelt endrer tallene i skattekortet. Feil tall kan føre til restskatt.

Velg hva du vil gjøre

Viktig informasjon

Logg inn:

 

Dette må du gjøre

Finn frem opplysninger om hva du tror du kommer til å ha i inntekter, utgifter, formue og gjeld fra 1.januar til 31.desember 2024. 

 1. Inntekter - en lønnsslipp, dokumentasjon fra NAV eller andre som betaler ut pensjon, som viser hva du kommer til å tjene. Eller legg inn hva du tror du kommer til å ha i inntekt.
 2. Gjeld og formue - dokumentasjon fra banken som viser gjeld, gjeldsrenter og eventuell formue. 

Arbeidsgiveren henter skattekortet ditt fra Skatteetaten. 
Det betyr at du ikke får det hjem i posten.

Etter at du har bestilt skattekortet

Ca 5 arbeidsdager etter bestilling får du en skattetrekksmelding som viser skattekortet ditt og hvilke inntekter, utgifter, formue og gjeld du har oppgitt. Skattetrekksmeldingen finner du når du logger deg inn. Hvis du ikke er elektronisk bruker, sender vi skattetrekksmeldingen til din folkeregistrerte adresse. Du skal ikke sende noe til din arbeidsgiver.

Hvert år i desember, får du nytt skattekort som arbeidsgiveren din henter. Har du ikke fått informasjon om skattekortet ditt innen 9. januar, kan det være at Skatteetaten ikke har nok opplysninger til å beregne et skattekort. Da kan du bestille skattekort og legge inn opplysningene selv.

Utenlandsk arbeidstaker

Er du utenlandsk arbeidstaker, kan du bestille skattekort her.

Hvis du tjener mindre enn 70 000 kroner

Du kan bestille et frikort om du kommer til å tjene mindre enn 70 000 kroner i løpet av året.

Logg inn:

 

Tallene i skattekortet

Skattekortet du mottar i desember er satt opp med de tallene vi har fra før. Vi har tatt utgangspunkt i din inntekt og utgifter i året før, og det vi tror er sannsynlig at du vil tjene i det nye året.  

Dette må du gjøre når du har logget inn

 1. Sjekk og eventuelt rett tallene for hva du har tjent og blitt trukket i skatt fra januar og frem til nå.
  Opplysningene finner du på din siste lønnsslipp, eventuelt ved å legge sammen beløpene på alle lønnsslippene/pensjonsutbetalingene.
 2. Kontroller tallene og eventuelt endre årsinntekt, andre inntekter og fradrag. Alle beløpene skal oppgis for hele året og før fradrag (bruttobeløp).

Nederst på siden, finner du "Total beregnet skatt i 2024".  
Hvis du har endret noe, og det er stor forskjell på dette tallet og tallet ved siden av som er strøket over, bør du sende inn endringene. 

Logg inn:

 
Skattekortet kan endres gjennom hele året. 

Hvis du endrer etter at inntekt er rapportert til Skatteetaten

Har du et tabellkort vil det gjøres om til et prosentkort.

Du er selv ansvarlig for å passe på at det trekkes riktig skatt. Husk at når din livssituasjon eller din økonomi endrer seg kan det være grunn til å endre skattekortet.

Før du endrer 

Der er lurt å finne frem informasjon om hva du tror du kommer til å ha i inntekter, utgifter, formue og gjeld fra 1.januar til 31.desember. 

 • Inntekter - en lønnsslipp, dokumentasjon fra Nav eller andre som betaler ut pensjon, som viser hva du kommer til å tjene. Eller legg inn hva du tror du kommer til å ha i inntekt.
 • Gjeld og formue - dokumentasjon fra banken som viser gjeld, gjeldsrenter og eventuell formue.

Når du er logget inn må du

 • Sjekke og eventuelt rette tallene for hva du har tjent og blitt trukket i skatt fra januar og frem til du vil endre.
  Opplysningene finner du på din siste lønnsslipp, eventuelt ved å legge sammen beløpene på alle lønnsslippene/pensjonsutbetalingene.
 • Kontrollere og eventuelt endre årsinntekt, andre inntekter og fradrag. Alle beløpene skal oppgis for hele året og før fradrag (bruttobeløp). 
 • Sende inn endringene. 

Etter at arbeidsgiver har rapportert lønn første gang for gjeldende år, får du et prosentkort, selv om du pleier å ha et tabellkort.

Du får et nytt skattekort

Du får en bekreftelse på endringene som er gjort. Det nye skattekortet finner du når du logger inn. Hvis du ikke er elektronisk bruker, sender vi skattekortet til din folkeregistrerte adresse.

Arbeidsgiveren din får automatisk beskjed og tilgang til det nye skattekortet. Du skal ikke levere noe til arbeidsgiver.

Du er selv ansvarlig

Du må passe på at det trekkes riktig skatt. Husk at endringer i inntekter, utgifter, renter, formue eller livsendringer generelt, kan være grunn til å endre skattekortet. Dette gjelder særlig om du opplever inntektstap på grunn av permittering eller oppsigelser.

Du kan ikke bestemme selv hvor mye skatt du vil betale hver måned. Hvis du vil trekke mer skatt enn skattekortet viser, kan du be arbeidsgiveren din om å gjøre det. Da trenger du ikke nytt skattekort.

Du kan også

Hvis beregningsgrunnlaget på skattekortet ditt er riktig, men du likevel ønsker å trekke mer skatt, så trenger du ikke søke om nytt skattekort.

Snakk med din arbeidsgiver/lønnskontoret, eventuelt Nav/pensjonsutbetaler, og be dem om å trekke mer i skatt.

Arbeidsgiver/pensjonsutbetaler plikter å trekke mer skatt dersom du ber om det.

Både Nav, pensjonsutbetalere og alle arbeidsgivere henter skattekortet ditt elektronisk fra Skatteetaten.

Flere arbeidsgivere

Har du tabellkort må du passe på at tabelltrekket bare blir brukt av hovedarbeidsgiveren din. Det er den arbeidsgiveren som du mottar høyest inntekt fra. Du må selv avklare med arbeidsgiver om de skal være hovedarbeidsgiver eller biarbeidsgiver. Dette skal ikke registreres hos Skatteetaten, men i lønnssystemet.

Du kan velge å endre til prosentkort. Det gjør du når du er logget inn i skattekort-tjenesten.

Har du prosentkort kan alle arbeidsgiverne dine bruke det samme skattekortet. Når livssituasjonen eller økonomien endrer seg er det spesielt viktig å oppdatere tallene i skattekortet når du har prosentkort. Dette for å unngå restskatt. 

Ulike ytelser fra Nav

Hvis du får utbetalt flere ulike ytelser fra Nav i samme periode, må du ta kontakt med Nav og passe på at tabelltrekket kun brukes på en av ytelsene. Du kan eventuelt velge å endre til prosenttrekk for å få likt trekk for alle ytelser. Det gjør du når du er logget inn i skattekort-tjenesten.

Mer om skattetrekk hos Nav.

Spesielt for deg som

Forskuddsskatt

Dersom du driver selvstendig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak), er deltaker i ansvarlig selskap, eller har andre inntekter eller formue som ikke er trekkpliktig, og betaler forskuddsskatt, kan du endre forskuddsskatten. Du kan også be om å få utskrevet forskuddsskatt hvis du ikke har betalt forskuddsskatt tidligere.

Du er grensegjenger hvis du:

 • bor i en svensk eller finsk kommune som grenser mot Norge, og
 • arbeider i en kommune i Norge som grenser mot landet du bor i
Alle grensegjengere får en skattemelding fra Norge.

Som grensegjenger er du ikke skattepliktig i Norge, men det landet du bor i. De fleste grensegjengere er likevel medlemmer av norsk folketrygd og skal betale trygdeavgift. 

Hvordan få skattekort

Er du grensegjenger, må du ta kontakt med Skatteetaten og dokumentere at du oppfyller kravet for å være grensegjenger. Når det er gjort, skriver Skatteetaten ut et skattekort på 7,9 prosent, som er trygdeavgiften du skal betale.

Din arbeidsgiver henter skattekortet direkte fra Skatteetaten. Du får informasjon om skattekortet ditt, en skattetrekksmelding, sendt til den adressen som er registrert på deg i Folkeregisteret. Du skal ikke levere noe til arbeidsgiveren din.

Ytelser fra Nav

Grensegjengerbestemmelsen gjelder kun arbeidsinntekt. Dersom du mottar ytelser fra Nav, eller ytelser fra arbeidsgiver som refunderes av Nav, vil de ytelsene normalt være skattepliktig til Norge. Da må du ta kontakt med Skatteetaten for å få et nytt skattekort.

Unntak fra medlemskapet i norsk folketrygd

I utgangspunktet legger Skatteetaten til grunn at grensegjengere som arbeider i Norge er medlemmer av norsk folketrygd. Om du i tillegg arbeider i andre land enn Norge, er du sannsynligvis medlem i trygdeordningen i ditt bostedsland. Da må du ta kontakt med Forsäkringskassan (Sverige) eller Pensionsskyddscentralen/Eläketurvaskeskus (Finland) for å få avklart medlemskapet.

Om du ikke skal være medlem av norsk folketrygd, må trygdemyndighetene i hjemlandet ditt sende bekreftelse på dette til Nav. Skatteetaten får deretter beskjed fra Nav.  A1 og/eller andre blanketter fra andre staters myndigheter, vil ikke bli godkjent som dokumentasjon på unntak fra plikten til å betale trygdeavgift.

For å få mer informasjon om skattekortet kan du se