Skjema

Bestille, se eller endre skattekortet

Du kan bestille, se eller endre skattekortet ditt når du logger deg inn.

Hvis du tjener 60 000 kroner eller mindre i løpet av året, trenger du ikke betale skatt. Du kan da bestille frikort isteden.

Før du bestiller eller endrer skattekortet bør du finne fram:

 • Lønnsslippen fra din arbeidsgiver. Er det første gang du bestiller skattekort må du oppgi hvor mye du tror du kommer til å tjene i løpet av året. 
 • Dokumentasjon fra NAV eller fra andre som betaler ut pensjon.
 • Dokumenter fra banken som viser din gjeld, gjeldsrenter og eventuelt formue.

Hva ønsker du å gjøre?

 1. Logg inn, legg inn tallene dine og bestill.
 2. Arbeidsgiveren henter skattekortet ditt fra Skatteetaten. 
  Det betyr at du ikke får det hjem i posten.
 3. Du får skattetrekksmelding. 
  Ca 5 arbeidsdager etter bestilling, får du en skattetrekksmelding som viser hvilke inntekter, utgifter, formue og gjeld du har oppgitt. Skattetrekksmeldingen kommer i innboksen når du er logget inn i Altinn. Hvis du ikke er elektronisk bruker, sender vi skattetrekksmeldingen til din folkeregistrerte adresse. 
 4. Neste år får du skattekort automatisk. 
  Hvert år i desember, får du nytt skattekort som arbeidsgiveren din henter. Har du ikke fått informasjon om skattekortet ditt innen 9. januar, kan det være at Skatteetaten ikke har nok opplysninger til å beregne et skattekort. Da kan du bestille skattekort og legge inn opplysningene selv

Kopi av skattekortet

Trenger du en kopi av skattekortet ditt, kan du bestille en kopi ved å ta kontakt med oss. Kopien vil bli sendt til din folkeregistrerte adresse.

Utenlandsk arbeidstaker

Er du utenlandsk arbeidstaker, kan du bestille skattekort her.

 1. Logg inn.
 2. Sjekk og eventuelt rett beløpene for hva du har tjent og blitt trukket i skatt fra januar og frem til nå.
 3. Kontroller og eventuelt endre årsinntekt, andre inntekter og fradrag. Alle beløpene skal oppgis for hele året og før fradrag (bruttobeløp).
 4. Nederst på siden når du er innlogget finner du "Total beregnet skatt i 2020".  Hvis du har endret noe, og det er stor forskjell på dette tallet og tallet ved siden av som er strøket over, bør du sende inn endringene. 

Du kan endre opplysninger om for eksempel inntekten din, slik at  skattekortet blir riktig.

Du kan ikke bestemme selv hvor mye skatt du vil betale hver måned. Hvis du vil trekke mer skatt enn skattekortet viser, kan du be arbeidsgiveren din om å gjøre det. Du trenger ikke nytt skattekort.

Slik endrer du skattekortet:

 1. Logg inn.
 2. Sjekk og eventuelt rett beløpene for hva du har tjent og blitt trukket i skatt fra januar og frem til du vil endre.
  Opplysningene finner du på din siste lønnsslipp, eventuelt ved å legge sammen beløpene på alle lønnsslippene/pensjonsutbetalingene.
 3. Kontroller og eventuelt endre årsinntekt, andre inntekter og fradrag. Alle beløpene skal oppgis for hele året og før fradrag (bruttobeløp). 
 4. Send inn endringene. Etter at arbeidsgiver har rapportert lønn første gang for gjeldende år, får du et prosentkort, selv om du pleier å ha et tabellkort.
 5. Du får tilsendt en ny skattetrekksmelding.
  Skattetrekksmeldingen er en bekreftelse på endringene som er gjort, og kommer i innboksen når du er logget inn i Altinn. Hvis du ikke er elektronisk bruker, sender vi skattetrekksmeldingen til din folkeregistrerte adresse.
 6. Arbeidsgiver får automatisk beskjed og tilgang til det nye skattekortet. Du skal ikke levere noe til arbeidsgiver.

Både NAV, pensjonsutbetalere og alle arbeidsgivere henter skattekortet ditt elektronisk fra Skatteetaten.

Har du tabellkort må du passe på at tabelltrekket bare blir brukt av hovedarbeidsgiveren din, dvs. den du mottar høyest inntekt fra. Du kan gjøre det ved å snakke med arbeidsgiverne dine, og fortelle dem om de er din hovedarbeidsgiver eller biarbeidsgiver.

Hvis du får utbetalt flere ulike ytelser fra NAV i samme periode, må du passe på at tabelltrekket brukes bare på en av ytelsene. Du kan eventuelt velge å endre til prosenttrekk. Her kan du lese mer om skattetrekk hos NAV.

Har du mange arbeidsgivere bør du endre skattekortet til prosentkort.

Har du prosentkort kan alle arbeidsgiverne dine bruke det samme prosentkortet. Får du høyere inntekt enn det som står i skattekortet ditt må du endre skattekortet for å unngå restskatt.

Du kan også

 

Mer informasjon til deg som

Forskuddsskatt

Dersom du driver selvstendig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak), er deltaker i ansvarlig selskap, eller har andre inntekter eller formue som ikke er trekkpliktig, og betaler forskuddsskatt, kan du endre forskuddsskatten.

Du er grensegjenger hvis du:

 • bor i en svensk eller finsk kommune som grenser mot Norge, og
 • arbeider i en kommune i Norge som grenser mot landet du bor i

Alle grensegjengere får en skattemelding fra Norge.

Som grensegjenger er du ikke skattepliktig i Norge, men det landet du bor i. De fleste grensegjengere er likevel medlemmer av norsk folketrygd og skal betale trygdeavgift. 

Hvordan få skattekort

Er du grensegjenger, må du ta kontakt med Skatteetaten og dokumentere at du oppfyller kravet for å være grensegjenger. Når det er gjort, skriver Skatteetaten ut et skattekort på 10 prosent, som er trygdeavgiften du skal betale.

Din arbeidsgiver henter skattekortet direkte fra Skatteetaten. Du får informasjon om skattekortet ditt, en skattetrekksmelding, sendt til den adressen som er registrert på deg i Folkeregisteret. Du skal ikke levere noe til arbeidsgiveren din.

Ytelser fra NAV

Grensegjengerbestemmelsen gjelder kun arbeidsinntekt. Dersom du mottar ytelser fra NAV, eller ytelser fra arbeidsgiver som refunderes av NAV, vil de ytelsene normalt være skattepliktig til Norge. Da må du ta kontakt med Skatteetaten for å få et nytt skattekort.

Unntak fra medlemskapet i norsk folketrygd

I utgangspunktet legger Skatteetaten til grunn at grensegjengere som arbeider i Norge er medlemmer av norsk folketrygd. Om du i tillegg arbeider i andre land enn Norge, er du sannsynligvis medlem i trygdeordningen i ditt bostedsland. Da må du ta kontakt med Forsäkringskassan (Sverige) eller Pensionsskyddscentralen/Eläketurvaskeskus (Finland) for å få avklart medlemskapet.

Om du ikke er medlem av norsk folketrygd, vil du motta blankett A-1 fra trygdemyndighetene i hjemlandet ditt. Blanketten bekrefter at du er omfattet av trygdeordningen i ditt hjemland, og er en dokumentasjon på at du ikke skal betale trygdeavgift i Norge. Du må vise blanketten til Skatteetaten for å få satt ned skattetrekket.

Vil du vite mer om skatt? Skatt på 1-2-3

Se en kort film om sammenhengen mellom skattekort, skattemelding og skatteoppgjør, og hva du skal gjøre i løpet av året for å få riktig skatt.