Tabelltrekk og prosenttrekk for skattekort

Arbeidsgiver trekker skatt etter informasjonen i skattekortet ditt, enten etter tabell (tabellkort) eller prosent (prosentkort). 

Når skattekortene sendes ut i desember, vil de fleste med fast lønn få tabellkort.

Du vil motta prosentkort hvis du

 • mottar pensjonsytelser som gir rett til skattefradrag eller
 • mottar flere typer pensjonsytelser, for eksempel annen pensjon og AFP eller
 • har en kombinasjon av lønns- og pensjonsinntekter eller
 • har store fradragsposter (gjeldsrenter, reisefradrag, foreldrefradrag m.m.)

Endrer du skattekortet ditt etter februar, vil et tabellkort omgjøres til prosentkort. Du kan også huke av for at du trenger prosentkort dersom du bestiller endring av skattekortet ditt.

Her kan du beregne skattetrekket og se hva du får utbetalt basert på tabellkortet ditt.

Tabellkort - beregn skattetrekket

Hvilket tabellnummer eller prosentsats du blir trukket etter, finner du på lønnsslippen og på skattekortet.

Forskjell på tabellkort og prosentkort

 • Et tabellkort er basert på forholdet mellom inntekt og fradrag. Jo høyere månedsinntekt du har, jo høyere blir skattetrekket. Tabellen tar utgangspunkt i forholdet mellom inntekt og fradrag for å redusere risikoen for at du betaler for lite eller for mye skatt. Du må sørge for at både skattepliktige inntekter og fradrag er oppført med riktig beløp. For å unngå restskatt, er det viktig at kun hovedarbeidsgiver bruker tabellkort. Andre arbeidsgivere enn hovedarbeidsgiver må gjøre trekk etter prosentkort.

  Mottar du flere ytelser fra NAV i samme periode, er det viktig at tabelltrekk kun brukes ved skattetrekk i en av ytelsene. Her finner du informasjon om hvordan du endrer fra tabelltrekk til prosenttrekk hos NAV.

 • Et prosentkort har en fast prosent som arbeidsgiver trekker skatt etter. Prosenten er basert på den inntekten og de fradragene som er oppgitt i din søknad om skattekort. Prosentkortet tar ikke høyde for endringer i forholdet mellom inntekt og fradrag. Dersom du har høyere eller lavere inntekt eller større eller mindre fradrag enn det som er oppgitt i søknaden din, vil du risikere å betale enten for lite eller for mye skatt.

Det skrives ikke ut skattekort for sjøfolk bosatt i utlandet. For sjøfolk som er skattepliktige etter skatteloven § 2-3 første ledd bokstav h, er det fastsatt egne trekktabeller:

 • 0100  Trekktabell Klasse 1
  For skatt av sjømannsinntekt med 10 prosent standardfradrag, 30 prosent sjømannsfradrag
 • 0101  Trekktabell  Klasse 1
  For skatt og folketrygdavgift av sjømannsinntekt med 10 prosent standardfradrag, 30 prosent sjømannsfradrag

Tabellen er regnet ut etter jevnt trekk gjennom 12 måneder og gir av den grunn reduserte trekkbeløp. Det skal derfor ikke gis trekkfritak i ferietiden og før jul. Lønnsbeløpet (trekkgrunnlaget) avrundes nedover.

Hvis du har skattekort for kildeskatt på lønn, betaler du en fast prosent skatt hver måned. Din arbeidsgiver trekker et faste beløpet av lønnen din uansett hvor mye eller lite du tjener. Ved det månedlige trekket, er skatten din betalt.

Du får en skattekvittering i juni som viser hvor mye lønn og skatt arbeidsgiveren din har rapportert til Skatteetaten for jobben du gjorde i fjor.

Om du velger deg ut av kildeskatt på lønn på et senere tidspunkt, vil dette beløpet omgjøres til forskuddstrekk.

Her finner du oversikt over tabelltrinnene for trekktabeller.