Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Tabelltrekk og prosenttrekk for skattekort

Arbeidsgiver trekker skatt etter informasjonen i skattekortet ditt, enten etter tabell (tabellkort) eller prosent (prosentkort). De fleste med fast lønn og én arbeidsgiver, vil få et tabellkort. Hvis Skatteetaten har informasjon om at du har flere arbeidsgivere eller at du mottar ytelser fra flere forskjellige utbetalere, vil du få et prosentkort.

Beregn skattetrekket og hva du får utbetalt, basert på den tabellen du har.

Tabellkort - beregn skattetrekket

Hvilket tabellnummer eller prosentsats du blir trukket etter, finner du på lønnsslippen og på skattekortet.

Forskjell på tabellkort og prosentkort

  • Et tabellkort er basert på forholdet mellom inntekt og fradrag. Jo høyere månedsinntekt du har, jo høyere blir skattetrekket. Tabellen tar utgangspunkt i forholdet mellom inntekt og fradrag for å redusere risikoen for at du betaler for lite eller for mye skatt. Du må sørge for at både skattepliktige inntekter og fradrag er oppført med riktig beløp. For å unngå restskatt, er det viktig at kun hovedarbeidsgiver bruker tabellkort. Andre arbeidsgivere enn hovedarbeidsgiver må gjøre trekk etter prosentkort.

    Mottar du flere ytelser fra NAV i samme periode er det viktig at tabelltrekk kun brukes ved skattetrekk i en av ytelsene. Her finner du informasjon om hvordan du endrer fra tabelltrekk til prosenttrekk hos NAV. 

  • Et prosentkort har en fast prosent som arbeidsgiver trekker skatt etter. Prosenten er basert på den inntekten og de fradragene som er oppgitt i din søknad om skattekort. Prosentkortet tar ikke høyde for endringer i forholdet mellom inntekt og fradrag. Dersom du har høyere eller lavere inntekt eller større eller mindre fradrag enn det som er oppgitt i søknaden din, vil du risikere å betale enten for lite eller for mye skatt.

Det skrives ikke ut skattekort for sjøfolk bosatt i utlandet. For sjøfolk som er skattepliktige etter skatteloven § 2-3 første ledd bokstav h, er det fastsatt egne trekktabeller:

  • 0100  Trekktabell Klasse 1
    For skatt av sjømannsinntekt med 10 prosent standardfradrag, 30 prosent sjømannsfradrag.
  • 0101  Trekktabell  Klasse 1
    For skatt og folketrygdavgift av sjømannsinntekt med 10 prosent standardfradrag, 30 prosent sjømannsfradrag

Tabellen er regnet ut etter jevnt trekk gjennom 12 måneder og gir av den grunn reduserte trekkbeløp. Det skal derfor ikke gis trekkfritak i ferietiden og før jul. Lønnsbeløpet (trekkgrunnlaget) avrundes nedover.