Tabelltrekk og prosenttrekk for skattekort

Arbeidsgiver kan trekke skatt etter tabell eller prosent. Tabelltrekk trekker mer og mer skatt jo mer du tjener, mens prosenttrekk er en fast prosent som trekkes.

Velg tabelltrekket du har og se skattetrekket og hva du får utbetalt:

Se hva du betaler i skatt med tabelltrekk
Hvilke tabellnummer eller prosentsats du blir trukket, finner du på lønnsslippen og på skattekortet.
 

Forskjell på tabellkort og prosentkort

  • Et tabellkort trekker mer og mer skatt jo høyere inntekten din er.
  • Et prosentkort trekker samme prosent skatt av inntekten selv om inntekten din forandrer seg. Det vil si at hvis du tjener mer enn det skattekortet er beregnet etter, så vil du trekke for lite skatt. Hvis du tjener mindre, vil det trekke for mye.

Det skrives ikke ut skattekort for sjøfolk bosatt i utlandet. For sjøfolk som er skattepliktige etter skatteloven § 2-3 første ledd bokstav h er det fastsatt egne trekktabeller:

  • 0100  Trekktabell Klasse 1
    For skatt av sjømannsinntekt med 10 prosent standardfradrag, 30 prosent sjømannsfradrag.
  • 0101  Trekktabell  Klasse 1
    For skatt og folketrygdavgift av sjømannsinntekt med 10 prosent standardfradrag, 30 prosent sjømannsfradrag

Tabellene gjelder sjømenn bosatt i utlandet.

Tabellen er regnet ut etter jevnt trekk gjennom hele året og gir av den grunn reduserte trekkbeløp. Det skal derfor ikke gis trekkfritaking i ferietiden og før jul. Lønnsbeløpet (trekkgrunnlaget) avrundes nedover.

footer/desktop/standard