Slik registreres dødsfall

Når noen dør, skriver sykehuset eller en lege ut en dødsattest. En dødsattest er en slags legeerklæring om dødsfall.

Som nærmeste pårørende må du sørge for at dødsattesten blir sendt til både tingretten og lensmannen i kommunen der den avdøde bodde. Det er vanlig at begravelsesbyrået hjelper til med dette.

Tingretten gir folkeregisteret beskjed om dødsfallet.


Fordeling av arv

Årsaken til at dødsattesten må sendes til tingretten, er at det er tingretten som håndterer såkalt skifte av dødsbo. Skifte av dødsbo betyr fordeling av arven, altså det den avdøde etterlater seg.

I Oslo er det Oslo byfogdembete som tar seg av skifte dødsbo. Ellers i landet er det de lokale tingrettene.


Dødsregister?

Skatteetaten.no er ikke et søkbart register over døde personer. På Oslo byfogdembete sine nettsider finner du en oversikt over registerte dødsfall i Oslo.

Mer om dødsfall

Barn som er dødfødt etter minst 28 ukers svangerskap, blir registrert i et eget dødfødtregister i folkeregisteret.

Dette skjer på bakgrunn av en melding som sendes fra sykehuset til Skatteetaten. Barnet blir ikke tildelt fødselsnummer.

Sykehuset sender en fødselsmelding til Skatteetaten. Selv om vi mottar meldingen etter at barnet er dødt, blir barnet registrert i folkeregisteret.

Når det gjelder registrering av selve dødsfallet, gjøres dette på vanlig måte, på grunnlag av melding fra tingretten/lensmannen.

Når norske statsborgere dør i utlandet, skal norsk utenriksstasjon i landet personen døde i sende dødsattest til Skattedirektoratet.

Dødsfallet blir da registert i folkeregisteret.
Dersom den avdøde var registrert bosatt i Norge, sender Skattedirektoratet dødsattesten til tingretten der avdøde sist var bostedsregistrert.

footer/desktop/standard