Registrering av dødsfall

Det er legen som melder dødsfall i Norge til Folkeregisteret. Tingretten melder kontaktopplysninger for dødsboet til Folkeregisteret. 

Slik registreres dødsfall

Når noen dør i Norge

Når noen dør i Norge, er det legen som skriver dødsattest og melder dødsfallet til Folkeregisteret. Du som etterlatt trenger ikke å melde noe selv. 

Når noen dør i utlandet

Myndighetene i landet der dødsfallet skjer skal melde dette til norsk utenriksstasjon (ambassaden/konsulatet). Deretter skal utenriksstasjonen melde dødsfallet videre til Skattedirektoratet, slik at det blir registrert i Folkeregisteret. 

Hvis den avdøde var utenlandsk statsborger bosatt i Norge, vil ikke myndighetene i landet dødsfallet skjer, automatisk sende melding til norske myndigheter. Etterlatte, pårørende eller andre må derfor melde dødsfallet til Folkeregisteret i Norge. 

Det er ulike krav for å registrere dødsfallet i Folkeregisteret avhengig av hvilken stat dødsfallet har funnet sted. 

Du må melde dødsfallet ved å sende inn original dødsattest påført apostille eller legalisering per post til Skatteetaten. Vi godtar også attester som er verifisert av en norsk utenriksstasjon. 

Dokumentasjon skal sendes til postadresse: 

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Stater vi ikke godtar dødsattest fra

Vi godtar ikke dødsattester fra følgende stater (omtalt som gruppe 2-stater):  

  • Afrika: Burkina Faso, Burundi, Den Demokratiske Republikken Kongo (DRC), Ekvatorial Guinea, Elfenbenskysten, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Kenya, Liberia, Mali, Nigeria, Republikken Kongo, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Sør-Sudan, Uganda, Zimbabwe 
  • Asia: Afghanistan, Bangladesh, Filippinene, India, Irak, Jemen, Myanmar (Burma), Pakistan, Saudi-Arabia, Sri Lanka, Syria, Vietnam  
  • Europa: Kosovo 

For dødsfall som har skjedd i disse landene er det tingrettene som må avgjøre om personen skal regnes som død, på grunnlag av kjennelse etter lov om forsvunne personer. I slike tilfeller må du ta kontakt med norsk tingrett.

NAV kan melde om dødsfall på personer som er registrert i Norge med d-nummer og for norske statsborgere som aldri har vært registrert bosatt i Norge.

Kontaktopplysninger for dødsboet

Ektefelle blir registrert som kontaktperson når dødsfallet blir registrert i Folkeregisteret. Når skifteform er valgt blir den som er oppført som mottaker av skifteattesten registrert som kontaktperson for dødsboet. Vi mottar kontaktopplysningene til den som er oppført som mottaker av skifteattest for dødsboet. 

Kontaktpersonen får tilgang til avdødes skattedokumenter på Min side. Vi sender kontaktpersonen skattemelding og skatteoppgjør på papir for avdøde, når de er klar.

Den som skal være kontaktperson må sende en skriftlig henvendelse til Folkeregisteret om at kontaktperson skal endres. Legg med kopi av skifteattest, og fullmakt og kopi av legitimasjon fra alle arvingene. 

Se mer om hva du må gjøre når du skal overta et dødsbo. 

Se mer om hva du må gjøre når du skal overta et dødsbo.

Mistet et barn før fødsel eller like etter fødsel

Når et barn er født død etter 22 fullgåtte svangerskapsuker, sender sykehuset melding til Skatteetaten. Barnet blir da registrert i Folkeregisteret, men får ikke fødselsnummer. 

En av foreldrene kan registrere navnet på barnet i Folkeregisteret ved å sende oss en skriftlig henvendelse med barnets navn (fornavn, mellomnavn, etternavn). 

Når et barn dør like etter fødselen, sender sykehuset en fødselsmelding og en melding om dødsfallet til Skatteetaten. 

Barnet får et fødselsnummer og dødsfallet blir registrert i Folkeregisteret. Du kan registrere navnet på barnet på ved å logge inn på Min side. 

Du kan sjekke om barnet er registrert ved å logge inn på Min side. 

Hvis barnet ikke er registrert og du ønsker å registrere farskap eller medmorskap, kan du gjøre dette: 

Farskap er normalt registrert. 

Hvis dette ikke er registrert, kan du sende oss en henvendelse. 

Inntil 3 uker etter fødsel:

Du kan registrere farskap digitalt hos Nav i inntil 3 uker etter fødsel. 

Mer enn 3 uker etter fødsel:

Begge foreldrene må møte personlig hos Nav eller Skatteetaten. Du må bestille time for å møte hos Skatteetaten.

For at mor sin ektefelle/samboer skal bli medmor, må dere fylle ut skjemaet Søknad om medmorskap.

Dødsattest

Det er sjelden du trenger en dødsattest i Norge, men utenlandske myndigheter kan be deg om å dokumentere dødsfallet 

Bekreftelse av dødsfall kan du få hos tingretten.

En dødsattest inneholder mer detaljer om dødsfallet enn en bekreftelse. Har du behov for en dødsattest, kan du kontakte legen som skrev attesten. Hvis dette ikke er mulig, kan Folkehelseinstituttet utlevere den 

Register over dødsfall

Skatteetaten har ikke et søkbart register over døde personer.

Digitalarkivet har et søkbart register på døde i Norge mellom 1951–2014.