Skatt når du overtar et dødsbo

Du må gjøre en del oppgaver for å avslutte et dødsbo som du har overtatt. Hva du må gjøre kan variere, avhengig av hva avdøde hadde av formue, gjeld og forpliktelser.

Her hjelper vi deg med å få oversikt over hva du må gjøre.

Tips! Les gjennom alle punktene, siden rekkefølgen kan variere ut fra når på året dødsfallet skjer.

Dette skjer – steg for steg

Tingretten sender oss kontaktopplysningene til den som er oppført som mottaker av skifteattesten for dødsboet.

Vi sender kontaktpersonen skattemelding og skatteoppgjør for avdøde når dette er klart.

Dere kan endre kontaktperson for dødsboet
Hvis dere skal endre kontaktperson for dødsboet, må den som skal være kontaktperson sende en skriftlig henvendelse om dette til Folkeregisteret. Det må legges ved kopi av skifteattest, og fullmakt og kopi av legitimasjon fra alle arvingene. Legitimasjonen må vise både signatur, fødselsdato, navn og bilde.

I slutten av mars sender vi skattemeldingen per post til kontaktpersonen for dødsboet. 

Når du har fått skattemeldingen, bør du

 • gå gjennom opplysningene i skattemeldingen og sjekke at de stemmer med dokumentasjonen du har mottatt fra arbeidsgiver, banker og liknende
 • endre og levere skattemeldingen hvis du oppdager feil
 • sjekke at kontonummer for utbetaling av skattepenger er riktig (Slik endrer du kontonummer)

Du trenger ikke å levere skattemeldingen hvis den avdøde har fått en skattemelding for lønnstakere og pensjonister, og opplysningene stemmer.

Hvis du skal gjøre endringer i skattemeldingen til avdøde, sender du den per post til oss:

Skatteetaten
Postboks 430, Alnabru
0614 Oslo

Hvis du ikke har mottatt skattemeldingen for avdøde innen 15. april må du sende oss en henvendelse.

Det kan i noen tilfeller ta litt tid før du får tilsendt skattemeldingen du har etterspurt. Har du behov for utsatt leveringsfrist, kan du søke om det via vårt kontaktskjema.

Hvis den avdøde har mottatt skattemelding for næringsdrivende, må du fylle den ut med de opplysningene som mangler, og levere den. Du må levere skattemeldingen selv om det ikke var aktivitet eller inntekt fra næring.

Hvis dere er flere arvinger, kan det være fint å få avsluttet dødsboet så raskt som mulig. Da kan dere be om forhåndsfastsetting av dødsbo.

Forhåndsfastsetting betyr at dere kan sende inn skattemeldingen så snart eiendeler og formue er fordelt til arvingene. Dere trenger ikke vente til den ordinære skattemeldingen blir produsert i mars måned. Etter at vi har behandlet skattemeldingen vil dere få et skatteoppgjør, og eventuelt til gode skatt vil bli utbetalt.
Slik ber dere om forhåndsfastsetting

Hvis dere ønsker en forhåndsfastsetting, må dere selv hente inn informasjon om avdødes inntekt og fradrag fra banker og eventuelle arbeidsgivere/pensjonsutbetalere.

Dere må fylle inn informasjonen i skattemelding for forhåndsfastsetting. Vi har ikke en forhåndsutfylt skattemelding som vi kan sende til deg.

Dere må legge ved

 • skifteattest
 • fullmakt fra alle som står oppført som ansvarlig for dødsboet i skifteattesten

Dere må beregne og dokumentere eventuelle gevinster/tap ved salg av verdipapirer eller eiendom, i form av transaksjonskvitteringer, kontrakter, oppgjørsoppstilling osv.

Ektefelle/samboer som sitter i uskiftet bo eller er enearving, kan ikke kreve forhåndsfastsetting.

Personen dør i februar 2023

Skattemelding for året før dødsåret: 
Skattemeldingen for 2022 blir sendt per post i mars 2023. Mottakeren er den som er kontaktperson for dødsboet. Kontaktpersonen må sjekke skattemeldingen, og levere den hvis det er endringer. Leveringsfristen er den 30. april 2023.

Skattemeldingen for dødsåret:
Kontaktpersonen for dødsboet kan velge å levere en skattemelding for 2023 i stedet for å måtte vente helt til mars 2024, hvis alle kontoer er avsluttet eller skal avsluttes i løpet av 2023, eiendommer og eiendeler er overført til nye eiere og aksjer er realisert eller overført til arvinger.

Personen dør i oktober 2023

Skattemelding for året før dødsåret:
Skattemeldingen til avdøde er allerede levert.

Skattemeldingen for dødsåret:
Kontaktpersonen for dødsboet kan velge å levere en skattemelding for 2023 i stedet for å måtte vente helt til mars 2024, hvis alle hvis alle kontoer er avsluttet eller skal avsluttes i løpet av 2023, eiendommer og eiendeler er overført til nye eiere og aksjer er realisert eller overført til arvinger.

Skattemeldingen for året etter dødsåret:
Hvis dødsboet ikke er gjort opp før 31. desember 2023, kan kontaktpersonen be om forhåndsfastsetting for 2024 i stedet for å vente til mars 2025.

For å avslutte dødsboet må den avdødes eiendeler overføres til arvingene eller nye eiere.

Bolig og eiendommer

Hvis overdragelsen av eiendom tinglyses, vil eiendommen være forhåndsutfylt i neste års skattemelding. Hvis den ikke tinglyses, må du sende oss dokumentasjon på det nye eierforholdet.

Det er vanlig at eiendomsoverdragelser tinglyses over på rettmessig eier.

Ektefelle som sitter i uskiftet bo, må overføre avdødes eierandel av felles hjem, fritidsbolig eller annen type eiendom til seg selv.

Du finner mer informasjon om tinglysing hos Statens kartverk.

Når eiendommen tinglyses, vil eiendommen være forhåndsutfylt i neste års skattemelding. Du trenger derfor ikke å sende informasjon til Skatteetaten i tillegg.

Hvis du ikke tinglyser eiendommen, må du sende oss dokumentasjon på det nye eierforholdet slik at vi får oppdatert skattemeldingen.

Dokumentasjonen må være datert og undertegnet av ny(e) eier(e) og arvinger, vise hvilke eiendommer som er overført og hvem som er ny(e) eier(e).

Du kan sende inn dokumentasjonen så snart salget eller overdragelsen er gjennomført. Du kan også sende det som vedlegg til skattemeldingen.

Du kan sende dokumentasjonen som vedlegg i kontaktskjemaet.

Du kan også sende inn per post:
Skatteetaten
Postboks 9200 – Grønland
0134 Oslo

Hvis et dødsbo selger en eiendom, vil gevinsten alltid være skattepliktig.

Dødsboet kan kreve fradrag hvis det blir et tap ved salget. Gevinsten eller tapet skal oppgis i skattemeldingen til avdøde eller dødsboet.

Du som arving skal ikke føre opp gevinst eller tap i din skattemelding.

Forstå mer: Skatt når du skal selge bolig eller annen eiendom

Bil og kjøretøy

Du må registrere bil eller annet kjøretøy over på ny eier. Ektefelle og barn trenger ikke å betale omregistreringsavgift ved arv. Andre arvinger må betale omregistreringsavgift.

På Statens vegvesen sine nettsider kan du lese om salg av kjøretøy etter dødsfall.

Aksjer og fond

Aksjer og fond må enten selges eller overføres til arvingene.

 

Vi sender skatteoppgjøret til den som er registrert som kontaktperson for dødsboet. Skatteoppgjøret vil være klart tidligst i juni og senest 30. november.

Hvis du som kontaktperson ikke har mottatt skatteoppgjøret for avdøde før 1. desember, kan du bestille en kopi.

Bestill digitalt ved å bruke kontaktskjemaet vårt

Du kan også bestille per post. Send henvendelsen til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

 

Betale restskatt

Hvis den avdøde har fått restskatt, sender vi faktura til kontaktpersonen for dødsboet. Du finner også betalingsinformasjon på skatteoppgjøret til avdøde.

Restskatten må betales innen fristen. Du og de andre som har overtatt dødsboet er ansvarlig for å betale restskatten til avdøde.

Endre kontonummer

Du som er ansvarlig for dødsboet, kan selv registrere hvilken konto beløpet skal utbetales til.

Ved privat skifte

Hvis det er bare en arving:

 • Skifteattest

Hvis det er flere arvinger som har overtatt boet:

 • Skifteattest
 • Fullmakt fra de andre arvingene
 • Kopi av legitimasjonen til arvingene. Legitimasjonen må vise både signatur, fødselsdato, navn og bilde.

Uskiftet bo

Du trenger ikke å legge ved dokumentasjon.

 

Du kan også endre kontonummer per post. I tillegg til nødvendig dokumentasjon, må du signere henvendelsen og legge med kopi av egen legitimasjon.

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

 

Noe er feil i skatteoppgjøret

Hvis du oppdager noe som er feil i skatteoppgjøret, må du

 • sende inn skattemeldingen på nytt
 • betale restskatten innen fristen

Etter at du har levert skattemeldingen, vil du få et nytt skatteoppgjør.

Hvis du ikke har tilgang til skattemeldingen, kan du bestille en kopi.

 

Har du ikke bedt om forhåndsfastsetting for den avdøde, vil du motta en forhåndsutfylt skattemelding året etter dødsfallet.

Hvis alle eiendeler er overført til arvingene, og kontoer i bank er avsluttet før årsskiftet, vil dette være den siste skattemeldingen for avdøde som du mottar.

Er det fremdeles noen eiendeler igjen, for eksempel eiendom eller kjøretøy, vil du fortsette å motta skattemeldinger til eiendelene er overført til nye eiere. Har du ikke mottatt en skattemelding må du kontakte oss.

 

Spesielt for deg som

Hvis du mottar faktura på forskuddsskatt for den avdøde, må den betales. Hvis forskuddsskatten er feil, må du endre skattekortet for avdøde.

Det gjør du ved å fylle ut skjema for endring av skattekort/forskuddsskatt (RF-1102) på papir.

Skjemaet sender du til oss som vedlegg til kontaktskjemaet.

Du kan også sende inn per post:

Skatteetaten
Postboks 9200 – Grønland
0134 Oslo