Registrere eller endre kontonummer for utbetalinger fra Skatteetaten

For å få utbetalt penger fra Skatteetaten, må vi ha et kontonummer. Sjekk at du har registrert et kontonummer og at det stemmer.

Vi kan kun utbetale beløpet til en bankkonto som du selv er eier av eller disponent til.

Kontonummer som krever KID, kan ikke brukes.

Vi bruker den kontoen som sist ble registrert hos oss, til utbetalingene.

Sørg for riktig kontonummer før du leverer skattemeldingen

Hvis du ikke har et kontonummer registrert, eller har fått nytt kontonummer, må du oppdatere så raskt som mulig.

Tilfeller som krever annen fremgangsmåte

Hvis skattepliktig er død, kan du som ansvarlig for dødsboet selv registrere hvilken konto tilgodebeløpet skal utbetales til.

For å registrere kontonummer for et slettet selskap, må du benytte skjema i Altinn. Hvilket skjema du skal benytte, avhenger av din rolle i selskapet, hvilke tilganger dere tidligere har gitt og hvordan selskapet ble avviklet.

Dersom alle selskapets konti er slettet og du må registrere en konto som ikke tilhører firmaet, må du opplyse om hvem som er eier av kontoen.

Det må fremgå hva søknaden gjelder, samt navn og organisasjonsnummer på selskapet. 

Tidligere styreleder vil ha tilgang til å registrere eller endre kontonummer dersom det ikke er opprettet avviklingsstyre.

  • Logg inn i Altinn og finne selskapet under "Slettede enheter"
  • Søk opp skjemaet "Nytt eller endret kontonummer for utbetaling av skatt" (RF-1520)
  • Send skjema for kontoregistrering direkte fra selskapets bruker

Har du ikke norsk bankID, logg inn med ID-porten og aktiveringskode for å logge deg inn i selvbetjeningsløsningen.

Om du ikke er elektronisk bruker, kan du bruke skjemaet kontoopplysninger til å endre kontonummeret ditt.

Hvis du ikke har mulighet til å endre kontonummeret elektronisk, kan du sende oss et brev om endringen til

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Hvis det er andre grunner til at du ikke får endret kontonummeret slik du ønsker, kan du skrive til oss.

Du får en bekreftelse

Når kontoen er registrert, får du en bekreftelse. Hvis du er elektronisk bruker, får du varsel på e-post eller SMS når bekreftelsen er klar.

Hvis kontonummer mangler

Mangler vi kontonummeret ditt, får vi ikke utbetalt beløpet. Hvis dette gjelder deg, vil du få et eget brev fra oss.

Du kan logge inn for å registrere kontonummer. Merk at vi bare kan utbetale beløpet til en bankkonto som du selv er eier av eller disponent til.