Registrere eller endre kontonummer for utbetalinger fra Skatteetaten

Du kan registrere eller endre et kontonummeret hvis du ønsker at penger som skal utbetales til deg skal komme inn på en annen konto enn den som er registrert på deg. Både privatpersoner og bedrifter kan endre eller registrere et kontonummer.

Logg inn og velg hvem du skal representere:

Endre/registrere kontonummer

Frist for å endre kontonummer for skatteoppgjøret

Fristen for å endre kontonummer avhenger av når du får skatteoppgjøret. For å være sikker bør du endre kontonummeret når du leverer skattemeldingen din. Er du for sent ute, får du pengene til den kontoen som sto på skattemeldingen din. Utbetalinger etter endringer på eldre skattemeldinger vil overføres til siste registrerte kontonummer.

Bruk godkjente kontoer

Vi kan ikke sette beløpet inn på annen bankkonto enn den du selv har valgt. De kontoene som du kan velge når du logger deg inn, er kontoer som du eller bedriften selv eier. Dette er for å sikre at beløpet blir utbetalt til rett person eller bedrift. 

Kontonummer som krever KID-nummer kan ikke brukes. 

Du kan også registrere følgende typer konto

Er skattepliktig død og bankkonto avsluttet, kan du som arving selv logge deg inn og benytte skjema RF-1520 for å  endre eller legge til arvings eller bostyrers konto (dødsbokonto), for å registrere hvor tilgodebeløpet skal utbetales til. Skjema RF-1520 skal benyttes for å sende nødvendig informasjon og dokumentasjon når "Endre/registrere kontonummer" ikke kan benyttes.

Dersom det er flere arvinger må underskrevet fullmakt med kopi av legitimasjon fra alle arvinger vedlegges.

Vil du at tilgodebeløp skal utbetales til en konto som ikke er din, kan du registrere en fullmaktskonto.

Du kan registrere et utenlandsk bankkontonummer som ikke har IBAN. International Bank Account Number (IBAN) er en internasjonal standard for bankkontonummer som brukes i mange land. Kontakt din bank for mer informasjon.

Får ikke endret kontonummeret

Om du ikke får endret kontonummeret slik du ønsker, må du skriftlig kontakte oss.

Hvis kontonummer mangler

Dersom du ikke har gitt oss informasjon om din bankkonto, kan vi sende deg et utbetalingskort. Utbetalingen vil ta lenger tid og du kan risikere gebyr og bankene kan ha egne regler for hvordan beløpet utbetales.

Et norsk utbetalingskort kan ikke brukes i utlandet.

Dersom vi ikke har bankopplysninger på deg, og du er registrert med adresse i utlandet, kan vi sende deg en sjekk. 

Utbetalingen vil ta lenger tid, og du må betale gebyr for heving av sjekk.

I flere land er det ikke lenger mulig å heve en utenlandsk sjekk, så du bør undersøke om dette er mulig der du bor før du velger denne løsningen.

Slik endrer du kontonummer for utbetaling

Filmen viser hvordan du sjekker hvilket kontonummer vi har registrert på deg og hvordan du registrerer eller endrer ditt kontonummer for utbetaling av skatt tilgode.