Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Bedrift og organisasjon

Betalingsutsettelse for merverdiavgift

Har du problemer med å betale merverdiavgift for 1. eller 2. termin på grunn av koronasituasjonen, kan du søke om utsettelse.

Skattemelding for næringsdrivende

Leveringsfristen for skattemelding for næringsdrivende for 2019 utsettes fra 31. mai til 31. august. Ektefeller til de som har utsatt frist har samme frist. Det samme gjelder deltakere i selskap med deltakerfastsetting.

Det er ikke mulig å søke om ytterlig utsettelse. Vi oppfordrer likevel næringsdrivende til å rapportere pliktige opplysninger så tidlig som mulig.

Logg inn og se skattemeldingen for næringsdrivende i innboksen din

Se skattemeldingen