Korona-situasjonen – viktig informasjon fra Skatteetaten