Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Årstermin for små virksomheter

Noen virksomheter kan rapportere merverdiavgift en gang i året. For dette gjelder bestemte regler.

Å rapportere merverdiavgift en gang i året kaller vi for årstermin.

Følgende krav gjelder for deg som søker om årstermin:

  • Omsetningen må være under 1 million kroner de siste 12 måneder
  • Du må ha vært registrert i Merverdiavgiftsregisteret i minimum 1 år
  • Du må ha levert mva-meldingen på rett måte og til riktig tid annen hver måned i minimum 1 år

Søknadsfrist: 1. februar

Frist for innsending: 10. mars (gjelder deg som har fått innvilget årstermin)

Du må sende inn selv om omsetningen for perioden er null.

Logg inn og lever søknad via Samordnet registermelding:

Søk om årstermin

Gå tilbake til å rapportere annenhver måned?

Hvis du ønsker å gå tilbake til å rapportere annenhver måned, må du søke Skatteetaten innen 1. desember for at dette skal gjelder fra 1. januar året etter. Hvis søknaden blir innvilget, må du rapportere annenhver måned minimum de to neste årene.