Årstermin for små virksomheter

Noen virksomheter kan rapportere merverdiavgift en gang i året. For dette gjelder bestemte regler.

Å rapportere merverdiavgift en gang i året kaller vi for årstermin.

Følgende krav gjelder for deg som søker om årstermin:

  • Omsetningen må ikke overstige 1 million kroner de siste 12 måneder.
  • Du må ha vært registrert i Merverdiavgiftsregisteret i minimum 1 år.
  • Du må ha levert mva-meldingen på rett måte og til riktig tid annen hver måned i minimum 1 år. I denne perioden må du også ha overholdt betalingsplikten din.

Søknadsfrist: 1. februar

Frist for innsending: 10. mars (gjelder deg som har søkt om og fått innvilget årstermin)

Du må sende inn mva-meldingen selv om omsetningen for perioden er null.

For å endre hvor ofte du sender inn mva-melding må du ha en av følgende roller: 

  • Begrenset signeringsrettighet
  • Kontaktperson NUF

Gå tilbake til å rapportere annenhver måned?

Hvis du ønsker å gå tilbake til å rapportere annenhver måned, må du gi beskjed til Skatteetaten om dette. Da må du rapportere annenhver måned minimum de to neste årene.