Årstermin for små virksomheter

Noen virksomheter kan rapportere merverdiavgift en gang i året. For dette gjelder bestemte regler.

Å rapportere merverdiavgift en gang i året kaller vi for årstermin.

Følgende krav gjelder for deg som søker om årstermin:

  • Omsetningen må være under 1 million kroner de siste 12 måneder
  • Du må ha vært registrert i Merverdiavgiftsregisteret i minimum 1 år
  • Du må ha levert mva-meldingen på rett måte og til riktig tid annen hver måned i minimum 1 år

Søknadsfrist: 1. februar

Frist for innsending: 10. mars (gjelder deg som har fått innvilget årstermin)

Du må sende inn selv om omsetningen for perioden er null.

For å endre hvor ofte du sender inn mva-melding må du ha en av følgende roller: 

  • Begrenset signeringsrettighet
  • Kontaktperson NUF

Gå tilbake til å rapportere annenhver måned?

Hvis du ønsker å gå tilbake til å rapportere annenhver måned, må du gi beskjed til Skatteetaten om dette. Da må du rapportere annenhver måned minimum de to neste årene.