Betale mva

Du skal betale merverdiavgift til samme frister som du leverer mva-melding. Når du har sendt inn mva-melding, får du betalingsinformasjon i Altinn.

Kontonummer og KID-nummer

Når du skal betale merverdiavgift for terminer etter 2022, kan du logge inn for å finne betalingsinformasjon etter at du har sendt inn mva-meldingen. Du finner det også i kvitteringen i Altinn.

Virksomheter som ikke er registrerte i Mva-registeret, og leverer mva-melding hvert kvartal (3-månedlig), kan selv lage KID-nummer for å betale merverdiavgift.

Endre kontonummer for tilbakebetaling

Du kan endre kontonummer for tilbakebetaling.

Frister

Du skal betale merverdiavgift til samme frister som du leverer mva-melding. De fleste betaler merverdiavgift annenhver måned.

Se oversikt over frister levering av mva-meldingen

Å rapportere og betale merverdiavgift en gang i året kaller vi for årstermin.

Noen virksomheter kan betale en gang i året. 

Krav for deg som søker om årstermin

  1. Omsetningen må være under 1 million kroner de siste 12 månedene.
  2. Du må ha vært registrert i Merverdiavgiftsregisteret i minimum 1 år.
  3. Du må ha levert mva-meldingen på rett måte og til riktig tid annenhver måned i minimum 1 år.

Søknad og frister

  • Søknadsfrist: 1. februar
  • Frist for innsending: 10. mars (gjelder deg som har søkt om og fått innvilget årstermin)

Du må sende inn selv om omsetningen for perioden er null.

Søk om årstermin

Gå tilbake til å betale annenhver måned?

Hvis du ønsker å gå tilbake til å betale annenhver måned, må du melde fra til Skatteetaten om dette. Da må du levere annenhver måned minimum de to neste årene. Hvis omsetningen er over 1 million kroner, har du plikt til å søke.

Hvis du driver med jordbruk, skogbruk, reindrift og fiske skal du levere årlig mva-melding for merverdiavgift. Dette gjelder også andre som driver innen primærnæringene. Kravet til at du skal ha under 1 million i omsetning gjelder ikke. 

  • Frist for innsending: 10. april

Du må sende inn selv om omsetningen for perioden er null.

Hvis du har annen avgiftspliktig omsetning i tillegg til drift innen jordbruk, skogbruk eller fiske, på mer enn 30 000 kroner, må du gi Skatteetaten beskjed om dette.

Min mva-konto

Ved å logge inn i Min mva-konto (momskonto) får du oversikt over hvor mye merverdiavgift du skylder.

Utsettelse og renter

Merverdiavgift skal betales ved forfall.

Se renter ved forsinket betaling for gjeldende år. Renten løper fra forfall frem til betaling skjer.