Betale mva

Virksomheter som krever inn merverdiavgift av sine kunder bør sette inn denne avgiften på en egen konto. Når du har sendt inn mva-meldingen og skal betale mva, får du betalingsinformasjonen i Altinn.

 Kontonummer og KID-nummer

Frister

De fleste betaler inn merverdiavgift annenhver måned.

Årstermin

Å rapportere merverdiavgift en gang i året kaller vi for årstermin.

Noen virksomheter kan betale en gang i året. Da gjelder bestemte regler. Fra og med 01.01.2017 blir det strengere krav til søkerne.

Å rapportere merverdiavgift en gang i året kaller vi for årstermin.

Krav for deg som søker om årstermin

  1. Omsetningen må være for under 1 million kroner de siste 12 måneder
  2. Du må ha vært registrert i Merverdiavgiftsregisteret i minimum 1 år
  3. Du må ha levert mva-meldingen på rett måte og til riktig tid annen hver måned i minimum 1 år

Søknad og frister

  • Søknadsfrist: 1. februar
  • Frist for innsending: 10. mars (gjelder deg som har søkt om årstermin)

Du må sende inn selv om omsetningen for perioden er null.

Søk om årstermin via Samordnet registermelding

Gå tilbake til å betale annenhver måned?

Hvis du ønsker å gå tilbake til å betale annenhver måned, må du søke skattekontoret innen 1. desember for at dette skal gjelder fra 1. januar året etter. Hvis søknaden blir innvilget, må du leverer annenhver måned minimum de to neste årene. Hvis omsetningen er over 1 million kroner, har du plikt til å søke.

Hvis du driver med jordbruk, skogbruk og fiske skal du levere årlig mva-melding for merverdiavgift. Dette gjelder også andre som driver innen primærnæringen. Kravet til at du skal ha under 1 million i omsetning gjelder ikke.

Frist for innsending: 10. april (gjelder jordbruk, skogbruk og fiske)
Du må sende inn selv om omsetningen for perioden er null.

Hvis du har annen avgiftspliktig omsetning i tillegg til drift innen jordbruk, skogbruk eller fiske, kan du søke om å levere årlig mva-melding for denne omsetningen.