Betale merverdiavgift

Du skal betale merverdiavgift til samme frister som du leverer mva-melding. Når du har sendt inn mva-melding, får du betalingsinformasjon i Altinn.

Kontonummer og KID-nummer

Når du skal betale merverdiavgift for terminer etter 2022, kan du logge inn for å finne betalingsinformasjon etter at du har sendt inn mva-meldingen. Du finner det også i kvitteringen i Altinn.

Virksomheter som ikke er registrerte i Mva-registeret, og leverer mva-melding hvert kvartal (3-månedlig), kan selv lage KID-nummer for å betale merverdiavgift.

Endre kontonummer for tilbakebetaling

Du kan endre kontonummer for tilbakebetaling.

Frister

Du skal betale merverdiavgift til samme frister som du leverer mva-melding. De fleste betaler merverdiavgift annenhver måned.

Se oversikt over frister levering av mva-meldingen

Å rapportere og betale merverdiavgift en gang i året kaller vi for årstermin.

Noen virksomheter kan betale en gang i året. 

Krav for deg som søker om årstermin

  1. Omsetningen må ikke overstige 1 million kroner de siste 12 månedene.
  2. Du må ha vært registrert i Merverdiavgiftsregisteret i minimum 1 år.
  3. Du må ha levert mva-meldingen på rett måte og til riktig tid annenhver måned i minimum 1 år. I denne perioden må du også ha overholdt betalingsplikten din.

Søknad og frister

  • Søknadsfrist: 1. februar
  • Frist for innsending: 10. mars (gjelder deg som har søkt om og fått innvilget årstermin)

Du må sende inn mva-meldingen selv om omsetningen for perioden er null.

Søk om årstermin

Gå tilbake til å betale annenhver måned?

Hvis du ønsker å gå tilbake til å betale annenhver måned, må du melde fra til Skatteetaten om dette. Da må du levere annenhver måned minimum de to neste årene. Hvis omsetningen er over 1 million kroner, har du plikt til å søke.

Hvis du driver med jordbruk, skogbruk, reindrift og fiske skal du levere årlig mva-melding for merverdiavgift. Dette gjelder også andre som driver innen primærnæringene. Kravet til at du skal ha under 1 million i omsetning gjelder ikke. 

  • Frist for innsending: 10. april

Du må sende inn mva-meldingen selv om omsetningen for perioden er null.

Hvis du har annen avgiftspliktig omsetning i tillegg til drift innen jordbruk, skogbruk eller fiske, på mer enn 30 000 kroner, må du gi Skatteetaten beskjed om dette.

Finn ut hva du skylder

Ved å logge inn på Min Side får du oversikt over hvor mye merverdiavgift du skylder.

Du kan også enkelt ta ut en kontoutskrift i Excel-format direkte fra Min side. Kontoutskriften erstatter ikke en skatte-/avgiftsattest.

Utsettelse og renter

Merverdiavgift skal betales ved forfall.

Se renter ved forsinket betaling for gjeldende år. Renten løper fra forfall frem til betaling skjer.