Sats for:

Forsinkelsesrenter


Viktig informasjon

Forsinkelsesrentesatsen er redusert til 6 prosent for de fleste skatte- og avgiftskrav i perioden 15. januar til 31. mars 2022.

Hvis du betaler skatter og avgifter for sent, må du i tillegg betale forsinkelsesrenter. Rentesatsen fastsettes av Finansdepartementet. Rentesatsen fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli.

Beregn hvor mye du må betale i forsinkelsesrenter (kalkulator hos Finansdepartementet)

Utbetaler Skatteetaten skatter eller avgifter for sent, ytes det forsinkelsesrenter.

Rentetyper Fra 1. januar 2022  Fra 1. juli 2022
§ 11-1 Renter ved forsinket betaling 8,5 % 9,25 %
§ 11-3 Renter ved forsinket utbetaling 8,5 % 9,25 %