Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Sats for:

Forsinkelsesrenter


Viktig informasjon

Forsinkelsesrentesatsen er redusert til 6 prosent for de fleste skatte- og avgiftskrav.

Hvis du betaler skatter og avgifter for sent, må du i tillegg betale forsinkelsesrenter. Rentesatsen fastsettes av Finansdepartementet. Rentesatsen fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli.

Beregn hvor mye du må betale i forsinkelsesrenter (kalkulator hos Finansdepartementet)

Utbetaler Skatteetaten skatter eller avgifter for sent, ytes det forsinkelsesrenter.

Rentetyper Fra 1. januar 2020  Fra 1. juli 2020 
§ 11-1 Renter ved forsinket betaling 9,50 % 8,00 %
§ 11-3 Renter ved forsinket utbetaling 9,50 % 8,00 %