Sats for:

Forsinkelsesrenter


Hvis du betaler skatter og avgifter for sent, må du i tillegg betale forsinkelsesrenter. Rentesatsen fastsettes av Finansdepartementet. Rentesatsen fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli.

Utbetaler Skatteetaten skatter eller avgifter for sent, ytes det forsinkelsesrenter.

Rentetyper Fra 1. januar 2023  Fra 1. juli 2023
§ 11-1 Renter ved forsinket betaling 10,75 % 11,75 %
§ 11-3 Renter ved forsinket utbetaling 10,75 % 11,75 %