Sats for:

Forsinkelsesrenter


Hvis du betaler skatter og avgifter for sent, må du i tillegg betale forsinkelsesrenter. Rentesatsen fastsettes av Finansdepartementet. Rentesatsen fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli.

Beregn hvor mye du må betale i forsinkelsesrenter (kalkulator hos Finansdepartementet)

Utbetaler Skatteetaten skatter eller avgifter for sent, ytes det forsinkelsesrenter.

Rentetyper Fra 1. januar 2023  Fra 1. juli 2023
§ 11-1 Renter ved forsinket betaling 10,75 %  
§ 11-3 Renter ved forsinket utbetaling 10,75 %