Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Sats for:

Forsinkelsesrenter


Viktig informasjon

Forsinkelsesrentesatsen er redusert til 6 prosent for de fleste skatte- og avgiftskrav.

Hvis du betaler skatter og avgifter for sent, må du i tillegg betale forsinkelsesrenter. Rentesatsen fastsettes av Finansdepartementet. Rentesatsen fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli.

Beregn hvor mye du må betale i forsinkelsesrenter (kalkulator hos Finansdepartementet)

Utbetaler Skatteetaten skatter eller avgifter for sent, ytes det forsinkelsesrenter.

Rentetyper Fra 1. januar 2020  Fra 1. juli 2020 
§ 11-1 Renter ved forsinket betaling 9,50 % 8,00 %
§ 11-3 Renter ved forsinket utbetaling 9,50 % 8,00 %