Nytt for inntektsåret

Sjekk om endringer i rapportering gjelder deg.

Kontakt oss

For spørsmål om innrapportering av tredjepartsopplysninger:

[email protected]

Telefon: 800 80 000 (tastevalg 1-3-3)

Vennligst oppgi organisasjonsnummer ved henvendelser til oss.

Informasjon til sluttbrukersystem-leverandører om integrasjon mot Altinn.

footer/desktop/standard