Liste over godkjente organisasjoner

Datoer og frister

20
JAN

Gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn - frist for levering av tredjepartsopplysninger

1
MAR

Gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn - frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

Kontakt oss

For spørsmål om rapportering av tredjepartsopplysninger:

[email protected]

Telefon: 800 80 000

Vennligst oppgi organisasjonsnummer ved henvendelser til oss.