Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Liste over godkjente utenlandske organisasjoner for gavefradrag

Du kan kreve fradrag for gave til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn som er forhåndsgodkjent av Skatteetaten. Listen nedenfor viser hvilke utenlandske organisasjoner som er omfattet av gavefradragsordningen.

Navn på organisasjonen Hovedkontor
DANMARKS UNGE KATOLIKKER København, Danmark
MOVEMBER EUROPE LTD London, England
RONALD MC DONALD CHARITIES LATVIJA Riga, Latvia

Samband íslenskra kristniboðsfélaga

Reykjavik, Island
SKANDINAVISKA TURISTKYRKAN Stockholm, Sverige

THE AGAINST MALARIA FOUNDATION

United Kingdom
THE NATURE CONSERVANCY Berlin, Tyskland
WOMEN FOR WOMEN INTERNATIONAL London, England

Se også liste over godkjente norske organisasjoner.

Les mer om fradrag for gaver til frivillige organisasjoner.

Se hvordan søke om godkjenning av organisasjoner.