Liste over godkjende utanlandske organisasjonar for gåvefrådrag

Du kan krevje frådrag for gåve til visse frivillige organisasjonar, trus- og livssynssamfunn som er godkjende av Skatteetaten på førehand. Lista nedanfor viser kva for utanlandske organisasjonar som kjem inn under gåvefrådragsordninga.

Navn på organisasjonen Hovedkontor
DANMARKS UNGE KATOLIKKER København, Danmark
MOVEMBER EUROPE LTD London, England
RONALD MC DONALD CHARITIES LATVIJA Riga, Latvia

Samband íslenskra kristniboðsfélaga

Reykjavik, Island
SKANDINAVISKA TURISTKYRKAN Stockholm, Sverige

THE AGAINST MALARIA FOUNDATION

United Kingdom
THE NATURE CONSERVANCY Berlin, Tyskland
WOMEN FOR WOMEN INTERNATIONAL London, England

Sjå òg lista over godkjende norske organisasjonar.

Les meir om frådrag for gåver til frivillige organisasjonar.

Sjå korleis du søkjer om godkjenning av organisasjonar.