Gaver til frivillige organisasjoner

Hvis du har gitt pengegave på minst 500 kroner til frivillig organisasjon og/eller tros- og livssynssamfunn, kan du få fradrag for dette.

Har du gitt en pengegave på minst 500 kroner til frivillig organisasjon og/eller tros- og livssynssamfunn, og beløpet er innberettet elektronisk til Skatteetaten, vil fradraget stå utfylt i skattemeldingen din. 

Maksimalt fradrag for gaver er 50 000 kroner per år.

Fradraget kan ikke fordeles fritt mellom ektefeller. Hvis du har gitt gave sammen med andre og beløpet som er innrapportert på deg er feil, må du be organisasjonen rapportere din forholdsmessige del av gavebeløpet på nytt.

Utenlandske organisasjoner 

Du kan også få fradrag for pengegaver til utenlandske organisasjoner og tros- og livssynssamfunn innenfor EØS-området, forutsatt at disse er godkjent av Skatteetaten. Gave til utenlandsk organisasjon blir ikke rapportert og er derfor ikke forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Forutsetning for fradraget er at

  • gaven er et pengebeløp
  • gaven til den aktuelle organisasjon/tros- og livssynssamfunn utgjør minst 500 kroner
  • beløpet er innrapportert elektronisk til Skattedirektoratet
  • samlet fradrag ikke overstiger 50 000 kroner per år
  • organisasjonen med videre er godkjent av Skatteetaten. Liste over godkjente frivillige organisasjoner.

Utenlandske organisasjoner

Organisasjonen må:

Gavebeløpet skal være innrapportert elektronisk og ferdig utfylt i skattemeldingen. Gaver til frivillige organisasjoner og lignende som ikke er rapportert inn, får du ikke fradrag for. Hvis det mangler et beløp, ta kontakt med organisasjonen og be om at de sender inn korrigerte opplysninger til skattemyndighetene.

Utenlandske organisasjoner

Slike gaver er ikke innrapportert. Dette må du føre opp selv i skattemeldingen din. 

Om du har ført opp utgifter som overstiger 10 000 kroner på årsbasis, må du ha betalt via bank for at summen skal være fradragsberettiget.

Utenlandske organisasjoner

Fradrag for gaver til organisasjoner i utlandet må kunne dokumenteres med kvittering. Kvitteringen må inneholde opplysninger om givers navn, adresse, norsk fødselsnummer/D-nummer og gavebeløp i norske kroner.

Viktig informasjon

Dokumentasjon på dette skal sendes inn sammen med skattemeldingen. Du vil bli bedt om å legge ved dokumentasjon på dette når du fyller ut skattemeldingen din.