Gaver til frivillige organisasjoner

Hvis du har gitt en pengegave på minst 500 kroner til en frivillig organisasjon og/eller tros- og livssynssamfunn, kan du få fradrag for dette.

Har du gitt en pengegave på minst 500 kroner til en frivillig organisasjon og/eller et tros- og livssynssamfunn, og beløpet er innberettet elektronisk til Skatteetaten, vil fradraget stå utfylt i skattemeldingen din. 

Fradraget kan ikke fordeles fritt mellom ektefeller. Hvis du har gitt en gave sammen med andre og beløpet som er innrapportert på deg er feil, må du be organisasjonen rapportere din forholdsmessige del av gavebeløpet på nytt.

Maksimalt beløp for fradrag

For inntektsåret 2023 er det maksimale fradraget for gaver satt til 25 000 kroner per år.

Utenlandske organisasjoner 

Du kan også få fradrag for pengegaver til utenlandske organisasjoner og tros- og livssynssamfunn innenfor EØS-området, forutsatt at disse er godkjent av Skatteetaten. Gaver til utenlandsk organisasjoner blir ikke rapportert og er derfor ikke forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Forutsetning for fradraget er at

  • gaven er et pengebeløp
  • gaven til den aktuelle organisasjonen/tros- og livssynssamfunnet utgjør minst 500 kroner i løpet av inntektsåret
  • beløpet er innrapportert elektronisk til Skatteetaten
  • organisasjonen med videre er godkjent av Skatteetaten. Liste over godkjente frivillige organisasjoner.

Maksimalt fradrag er 25 000 kroner per år. 

Utenlandske organisasjoner

Organisasjonen må:

 

Gavebeløpet skal være innrapportert elektronisk og ferdig utfylt i skattemeldingen. Gaver til frivillige organisasjoner og lignende som ikke er rapportert inn, får du ikke fradrag for. Hvis det mangler et beløp, ta kontakt med organisasjonen og be om at de sender inn korrigerte opplysninger til skattemyndighetene.

Utenlandske organisasjoner

Gaver til godkjente utenlandske organisasjoner er ikke innrapportert. Dette må du føre opp selv i skattemeldingen din. Søk opp kortet "velg organisasjonen du har gitt gaven til".

Om du har ført opp utgifter som overstiger 10 000 kroner på årsbasis, må du ha betalt via bank for at summen skal være fradragsberettiget.

Utenlandske organisasjoner

Fradrag for gaver til godkjente organisasjoner i utlandet må kunne dokumenteres med kvittering. Kvitteringen må inneholde opplysninger om givers navn, adresse, norsk fødselsnummer/D-nummer og gavebeløp i norske kroner.

 

Liste over godkjente organisasjoner