Hvordan rapportere innbetaling/utbetaling

  • Innbetalinger til IPS og ny ordning om individuell sparing til pensjon rapporteres i RF-1301
  • Utbetalinger fra ny ordning om individuell sparing til pensjon rapporteres i RF-1301
  • Utbetalinger fra IPS og IPA skal rapporteres månedlig i a-meldingen

Datoer og frister

20
JAN

Individuelle pensjonsordninger – frist for levering av tredjepartsopplysninger

1
MAR

Individuelle pensjonsordninger – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

Kontakt oss

For spørsmål om rapportering av tredjepartsopplysninger:

[email protected]

Telefon: 800 80 000

Vennligst oppgi organisasjonsnummer ved henvendelser til oss.