Skjema RF-1301

Tredjepartsopplysninger som vedlegg

Dette er et skjema som gjør det mulig å laste opp en XML-fil med tredjepartsopplysninger til Altinn.

RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg

Send inn som filvedlegg

Filvedlegget

Skjemaet benyttes til å innrapportere ulike typer tredjepartsopplysninger og grunnlagsdata. Filen som lastes opp i skjemaet skal være i XML-format som følger Skatteetatens spesifikasjoner. Formatbeskrivelser og veiledning for innsending finner du her.

Påloggingsopplysninger

Påloggingen i Altinn er personlig, også når du representerer en virksomhet. Du behøver ditt fødselsnummer/brukernavn og passord for den påloggingsmetoden du ønsker å benytte.

Roller og rettigheter i Altinn

For å fylle ut, signere og sende inn skjemaet må du ha en Altinn-rolle på vegne av den virksomheten du representerer. Oversikt over roller finner du hos Altinn.

Kontakt Altinn brukerservice hvis du har problemer med roller og rettigheter eller pålogging.

Etter innsendingen

Når du sender inn skjemaet mottar du en kvittering fra Altinn i innboksen. Kvitteringen er kun en bekreftelse fra Altinn på at oppgavene er sendt.

Når opplysningene er mottatt og registrert får du i tillegg en tilbakemelding fra Skatteetaten i innboksen. Tilbakemeldingen viser status på leveransen.

Les mer om tredjepartsopplysninger