Datoer og frister

15
FEB

Betalinger til selvstendig næringsdrivende - frist for levering av tredjepartsopplysninger

Kontakt oss

For spørsmål om rapportering av tredjepartsopplysninger:

[email protected]

Telefon: 800 80 000

Vennligst oppgi organisasjonsnummer ved henvendelser til oss.

Rapportering av betaling til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted

Her forklarer vi i hvilke tilfeller, og hvordan, du som oppdragsgiver skal rapportere betaling for tjenester til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted.