Formater og tekniske spesifikasjoner - Betalinger til selvstendig næringsdrivende

Når du sender tredjepartsopplysninger som filvedlegg via Altinn, skal filen være i XML-format i henhold til de tekniske spesifikasjonene.

Formatbeskrivelse for inntektsåret 2022

Beskrivelse av filformatet (PDF)
Dokument som gir en tekstlig beskrivelse av innhold og formatet i XML-filene.

XSD - Betalinger til selvstendig næringsdrivende (XSD)
XSD-fil som gir en formell spesifikasjon av innhold og formatet i XML-filene


Eksempelfiler:

Eksempel - Betalinger til selvstendig næringsdrivende (XML)
XML eksempelfil - ordinærleveranse

Eksempel (korreksjon) - Betalinger til selvstendig næringsdrivende (XML)
XML eksempelfil - korreksjon av tidligere innsendt enkeltoppgave

Eksempel (ingen oppgaver å levere) - Betalinger til selvstendig næringsdrivende (XML)
XML eksempelfil - ingen oppgaver å levere

 

 

Sist oppdatert 20. oktober 2022.