Testinnsending av tredjepartsopplysninger som skal rapporteres som filvedlegg

Skatteetaten tilbyr testinnsending for opplysningspliktige og innsendere som skal levere tredjepartsopplysninger som filvedlegg via Altinn.

Vi anbefaler alle som leverer tredjepartsopplysninger som filvedlegg å delta på test. Ved å delta får dere mulighet til å teste hele verdikjeden, både validering av filformatet, selve innsendingsprosessen og sjekk av tilbakemelding på innsendte data. 

Vi tar imot testfiler hele året. 

Før dere sender inn tredjepartsopplysninger på XML-format bør dere teste filformatet selv. Det finnes mange gratis valideringsverktøy på internett som kan brukes til dette. Det er også en XSD-validator i Altinns testmiljø, slik at filvedlegg med formatfeil ikke skal være mulig å sende inn.

Slik deltar du i testinnsending 

Du må ha en testperson 

Du må ha en testperson for å kunne sende inn testfiler til Skatteetaten.  

Testpersonen skal brukes ved innsending via Altinn testmiljø.  

Skatteetaten har opprettet et syntetisk folkeregister som er lest inn i Tenor  testdatasøk til bruk av Skatteetatens eksterne aktører. Du finner informasjon om dette Tenor testdatasøk. Via Tenor testdatasøk kan du finne testperson. Når du søker frem testperson er det viktig å sørge for at denne har rolle i firma.  

Veiledning for å finne testbruker i Tenor (PDF).

Vi gjør oppmerksom på at testpersonene ikke er personlige. Samme testperson kan dermed benyttes av flere testinnsendere. 

Pålogging i Altinn 

Gå til Altinns testmiljø og følg stegene:

  1. Velg Logg inn
  2. Trykk TESTID
  3. Du logger på med testpersons fødselsnummer
  4. I Altinn testmiljø, velg organisasjonen til testpersonen som du har hentet
  5. Velg fanen "Alle skjema" og søk etter skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg

Filvedlegg skal kun inneholde syntetisk data 

Filen som sendes inn til Skatteetatens testmiljø skal av personvernhensyn inneholde syntetiske data. Syntetiske data vil si kunstige data, ikke basert på ekte data. Syntetiske data skal ikke inneholde identifiserbar informasjon om personer eller virksomheter. Identifiserbar informasjon kan for eksempel være organisasjonsnummer, personnummer, adresse, telefonnummer og lignende. 

Hvis dere sender inn filer som inneholder noe annet enn syntetiske data, vil disse ikke bli behandlet.  

Tilbakemelding og feilmeldinger 

Når dere sender inn via testmiljøet blir filformatet sjekket. Vær oppmerksom på at det ikke gis fullstendige tilbakemeldinger på feiltypene. Tilbakemelding som gis via Altinns testmiljø er i korthet enten at filen validerer eller ikke validerer teknisk med skjemaet.  

Når Skatteetaten har mottatt XML filen, og den er validert mot skjemaet, blir tilbakemelding sendt til testpersonen sin Min meldingsboks i  Altinns testmiljø 

Kontaktinformasjon 

Dersom du har spørsmål om test av tredjepartsopplysninger, kan du kontakte oss via e-post [email protected]