Testinnsending av tredjepartsopplysninger som skal rapporteres som filvedlegg

Skatteetaten tilbyr testinnsending for opplysningspliktige og innsendere som skal levere tredjepartsopplysninger som filvedlegg via Altinn.

Skatteetaten anbefaler alle som leverer tredjepartsopplysninger som filvedlegg å delta på test. Ved å delta får dere mulighet til å teste hele verdikjeden, både validering av filformatet, selve innsendingsprosessen og sjekk av tilbakemelding på innsendte data.

Erfaring viser at de opplysningspliktige som deltar på test har gode forutsetninger for en vellykket rapportering. Vi tar imot testfiler hele året.

Aktivitet 1 - Test filformatet selv

Før dere sender inn tredjepartsopplysninger på XML-format ønsker vi at dere tester filformatet selv. Som offentlig virksomhet kan ikke Skatteetaten anbefale noen valideringsverktøy fremfor andre. Det finnes mange gratis valideringsverktøy på internett som kan brukes til dette. Det er også en XSD-validator i Altinns testmiljø, slik at filvedlegg med formatfeil ikke skal være mulig å sende inn. Når filen dere skal sende valideres mot Skatteetatens angitte XSD er du kommet langt på vei til en problemfri rapportering.

Aktivitet 2 - Innsending av testdata til Skatteetaten

Når du har en XML-fil klar, kan du sende inn testdata til Skatteetaten via Altinn.

Innsending av testdata via Altinn 
Dere får tildelt en fiktiv testbruker som brukes for innlogging i Altinns testmiljø. Når testdata sendes inn, får du også en tilbakemelding i testbrukerens "Min meldingsboks".

Slik melder du deg på

For å delta i test, send en e-post til: [email protected]

Oppgi hvilken ordning du ønsker å teste på, organisasjonsnummer til opplysningspliktig og eventuelt organisasjonsnummeret til innsender, navn på kontaktperson samt e-postadresse og telefonnummer. Du vil da få tildelt en testpakke som inneholder:

  • Altinn testbruker
  • Fiktivt fødselsnummer og pinkoder for innlogging i Altinns testmiljø
  • Et sett med fiktive fødselsnummer og organisasjonsnummer du skal bruke som oppgaveeiere i dine testinnsendinger
  • Kjøreplan for testinnsending