Korona-situasjonen – viktig informasjon fra Skatteetaten

Datoer og frister

20
JAN

Innskudd, utlån og renter mv. – frist for levering av tredjepartsopplysninger

1
MAR

Innskudd, utlån og renter mv. – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger

Kontakt oss

For spørsmål om innrapportering av tredjepartsopplysninger:

[email protected]teetaten.no

Telefon: 800 80 000 (tastevalg 2-3-3)

Vennligst oppgi organisasjonsnummer ved henvendelser til oss.