Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Sektorkoder til bruk i tredjepartsopplysningene

Fire eller femsifrede sektorkoder skal benyttes ved innrapportering av tredjepartsopplysninger om Innskudd, utlån og renter mv.

Kontoeiere må merkes med sektorkode. Hvis feil sektorkoder benyttes kan leveransen bli avvist. Sektorkoder tildeles av Statistisk sentralbyrå:

Informasjon fra SSB om sektorkoder

Oppgavegivere som rapporterer konti og låneavtaler for utenlandske eiere (sektorkode 9XXXX) og/eller foreninger og lag (Sektorkode 7XXXX) med gyldig disponent, vil få disse tilbakemeldt på kvittering og feilliste som avviste oppgaver. Oppgavene kan likevel anses som godkjente. Oppgavegiver må derimot sende korrigeringer på konto og avtaler som skulle eller burde hatt norsk organisasjonsnummer eller fødselsnummer. Oppgavegiver må også sjekke at sektorkodene på feillisten er riktige, for å kunne anse de som godkjente.