Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Formater og tekniske spesifikasjoner - Innskudd, utlån og renter mv.

Når du sender tredjepartsopplysninger som filvedlegg via Altinn, skal filen være i XML-format i henhold til de tekniske spesifikasjonene.

Oppgavegivere som leverer tredjepartsopplysninger over innskudd, utlån og renter og som er omfattet av OECDs Common Reporting Standard (CRS) og/eller USAs FATCA anbefales å innrapportere utenlandske kontohavere via denne ordningen.

Formatbeskrivelse for inntektsåret 2020

Beskrivelse av filformatet (PDF)
Dokument som gir en tekstlig beskrivelse av innhold og formatet i XML-filene

XSD - Innskudd, utlån og renter mv. (XSD)
XSD-fil som gir en formell spesifikasjon av innhold og formatet i XML-filene

 

Eksempelfiler:

Eksempel - Innskudd, utlån og renter mv. (XML)
XML eksempelfil - ordinærleveranse

Eksempel (korreksjon) - Innskudd, utlån og renter mv. (XML)
XML eksempelfil - korrigere tidligere innsendte enkeltoppgaver

Eksempel (slett) - Innskudd, utlån og renter mv. (XML)
XML eksempelfil - slette tidligere innsendt enkeltoppgave

Eksempel (ingen oppgaver å levere) - Innskudd, utlån og renter mv. (XML)
XML eksempelfil - ingen oppgaver å levere

 

Sist oppdatert: 20. oktober 2020.