Lag KID-nummer for mva

Her kan du lage KID-nummer for innbetaling av merverdiavgift.

Du kan bruke dette hvis du ikke har KID tilgjengelig i Altinn eller ikke har mottatt betalingsinformasjon fra skattekontoret.

Vi bruker organisasjonsnummer for å finne ut hvem som har betalt og termin for å finne ut hvilket krav som skal betales. Hvis bedriften har flere organisajonsnummer må du bruke organisasjonsnummeret som er knyttet til merverdiavgiftsplikten.

Hvis du skriver feil KID-nummer, organisasjonsnummer eller termin når du skal betale, kan innbetalingen bli forsinket.

Viktig informasjon

*Alle felt er obligatoriske

Lag KID-nummer

Betal til

Merverdiavgift - Skatte- og avgiftsregnskap
Postboks 38
4891 Grimstad

Kontonummer med KID-nummer: 7694 05 18888

IBAN-nr: NO5876940518888

Dersom du ikke har konto i norsk bank, må du benytte følgende Iban/Swift-adresse: BIC/SWIFT: DNBANOKK.

Kontonr uten KID-nummer: 7694 05 17075

IBAN-nr: NO2476940517075