Lag KID-nummer for mva

Her kan du lage KID-nummer for innbetaling av merverdiavgift.

Du kan bruke dette hvis du ikke har KID tilgjengelig i Altinn eller ikke har mottatt betalingsinformasjon fra skattekontoret.

Vi bruker organisasjonsnummer for å finne ut hvem som har betalt og termin for å finne ut hvilket krav som skal betales. Hvis bedriften har flere organisajonsnummer må du bruke organisasjonsnummeret som er knyttet til merverdiavgiftsplikten.

Hvis du skriver feil KID-nummer, organisasjonsnummer eller termin når du skal betale, kan innbetalingen bli forsinket.

Ny løsning for terminer etter 1. januar 2022

Når du skal betale merverdiavgift for terminer etter 2022, kan du logge inn for å finne betalingsinformasjon etter at du har sendt inn mva-meldingen. Du finner det også i kvitteringen i Altinn.

Virksomheter som ikke er registrerte i Mva-registeret, og leverer mva-melding hvert kvartal (3-månedlig), kan fortsatt lage KID-nummer her.

Viktig informasjon

*Alle felt er obligatoriske

Lag KID-nummer

Betal til

Merverdiavgift - Skatte- og avgiftsregnskap
Postboks 38
4891 Grimstad

Kontonummer med KID-nummer: 7694 05 18888

IBAN-nr: NO5876940518888

Dersom du ikke har konto i norsk bank, må du benytte følgende Iban/Swift-adresse: BIC/SWIFT: DNBANOKK.

Kontonr uten KID-nummer: 7694 05 17075

IBAN-nr: NO2476940517075