Små verksemder kan søkje om å rapportere meirverdiavgifta ein gong i året

Somme verksemder kan rapportere og betale meirverdiavgifta ein gong i året. Då gjeld bestemte reglar.

Å rapportere meirverdiavgifta ein gong i året kallar vi for årstermin.

Desse krava gjeld for deg som søkjer om årstermin:

  • Omsetninga må vere for under 1 million kroner dei siste 12 månadene.
  • Du må ha vore registrert i Meirverdiavgiftsregisteret i minst 1 år.
  • Du må ha levert mva-meldinga på rett måte og til rett tid annankvar månad i minst 1 år. I denne perioden må du også ha overhalde betalingsplikta di.

Søknadsfrist: 1. februar

Frist for rapportering: 10. mars (gjeld deg som har søkt om og fått innvilga årstermin)
Du må levere mva-meldinga sjølv om omsetninga for perioden er null.

For å endre hvor ofte du sender inn mva-melding må du ha en av følgende roller: 

  • Begrenset signeringsrettighet
  • Kontaktperson NUF

Gå tilbake til å rapportere annankvar månad?

Dersom du ønskjer å gå tilbake til å rapportere meirverdiavgifta annankvar månad, må du gi beskjed til Skatteetaten om dette. Då må du rapportere annankvar månad minimum dei to neste åra.