Små virksomheter kan søke om å rapportere mva en gang i året

Somme verksemder kan betale ein gong i året. Då gjeld bestemte reglar. Frå og med 01.01.2017 blir det strengare krav til søkjarane.

Å rapportere meirverdiavgift ein gong i året kallar vi for årstermin.

Desse krava gjeld for deg som søkjer om årstermin:

  • Omsetninga må vere for under 1 million kroner dei siste 12 månadene.
  • Du må ha vore registrert i Meirverdiavgiftsregisteret i minst 1 år.
  • Du må ha levert mva-meldinga på rett måte og til rett tid annankvar månad i minst 1 år.

Søknadsfrist: 1. februar

Frist for innsending: 10. mars (gjeld deg som har søkt om årstermin)
Du må sende inn sjølv om omsetninga for perioden er null.

For å endre hvor ofte du sender inn mva-melding må du ha en av følgende roller: 

  • Begrenset signeringsrettighet
  • Kontaktperson NUF

Gå tilbake til å rapportere annankvar månad?

Dersom du ønskjer å gå tilbake til å rapportere annankvar månad, må du gi beskjed til Skatteetaten om dette. Da må du rapportere annankvar månad minimum dei to neste åra.