Tvangsmulkt

Tvangsmulkt er en daglig mulkt for virksomheter som ikke leverer opplysningene de skal innen frist.

Hvem kan få tvangsmulkt?

Alle virksomheter som er opplysningspliktige om egne eller andres forhold, kan bli ilagt tvangsmulkt hvis de ikke leverer opplysningene de har plikt til innen fristen. 

Lønnsmottakere og pensjonister som kan levere den forhåndsutfylte skattemeldingen kan ikke få tvangsmulkt.

Hva kan du få tvangsmulkt for

Du kan få tvangsmulkt ved manglende innlevering av blant annet:

 • aksjonærregisteroppgaven
 • mva-meldingen
 • a-meldingen – se hva du kan få tvangsmulkt for i a-ordningen
 • skattemeldingen for personlig næringsdrivende og aksjeselskap 
 • tredjepartsopplysninger (grunnlagsdata) – omfatter alle opplysninger som tredjeparter har plikt til å gi etter skatteforvaltningsloven kap.7 

Tvangsmulkt kan også  bli ilagt hvis virksomheten ikke retter seg etter pålegg om bokføring, eller ikke gir opplysninger vi har etterspurt i en kontroll.

Brev om varsel og betinget vedtak

Skatteetaten sender ut varsel og betinget vedtak til de som ikke leverer pliktige opplysninger innen frist. Varsel og betinget vedtak kommer i samme brev. I brevet står det hva som er ny frist for å levere opplysningene for å unngå tvangsmulkt.

Satser og betaling

Hvis du ikke leverer opplysningene innen den nye datoen i brevet, vil du bli ilagt en daglig mulkt.

Satsen på mulkten er regnet ut fra et rettsgebyr. I 2018 er rettsgebyret 1130 kroner per dag. De ulike oppgavene/meldingene har ulike satser:

 • For aksjonærreisteroppgaven er satsen et rettsgebyr per dag. Maksgrensen er 50 rettsgebyr. Maksbeløpet er 56 500 kroner.
 • For a-meldingen er satsen  1/10 rettsgebyr per inntektsmottaker som mangler eller  har feil i opplysningene per dag. Maksgrensen er 1 000 rettsgebyr per periode. Maksbeløpet er 1 130 000 kroner per periode.
 • For mva-meldingen er satsen et halvt rettsgebyr per dag. Maksgrensen er 50 rettsgebyr. Maksbeløpet er 56 500 kroner.
 • For skattemeldingen er satsen et halvt rettsgebyr per dag. Maksgrensen er 50 rettsgebyr. Maksbeløpet er 56 500 kroner.
 • For tredjepartsopplysninger er satsen 1 rettsgebyr per dag. Maksbeløpet er 56 500 kroner.
 • For bokføringspålegg er satsen 1 rettsgebyr per dag. Maksbeløpet er 1 000 000 kroner.

Mulkten løper til du leverer opplysningene vi har etterspurt eller til maksgrensen for tvangsmulkt er nådd.

Du mottar faktura fra Skatteetaten med informasjon om betaling.

Klage på tvangsmulkt

Du kan klage på et vedtak om tvangsmulkt. Her finner du informasjon om hvordan du klager. 

Du må betale mulkten selv om du klager.

Aktuelt regelverk      

footer/desktop/standard