Sats for:

Rettsgebyr

Rettsgebyr er en måleenhet for beregning av betaling for visse tjenester i offentlig virksomhet. Forkortes ofte som R.


  Beløp
½ ganger rettsgebyret 638 kroner
1 rettsgebyr 1 277 kroner
2 ganger rettsgebyret 2 554 kroner
8 ganger rettsgebyret 10 216 kroner
15 ganger rettsgebyret 19 155 kroner