Sats for:

Rettsgebyr

Rettsgebyr er et grunngebyr for beregning av betaling for visse tjenester i offentlig virksomhet. 


  Beløp
½ ganger rettsgebyret 575 kroner
1 rettsgebyr 1 150 kroner
2 ganger rettsgebyret 2 300 kroner
8 ganger rettsgebyret 9 200 kroner
15 ganger rettsgebyret 17 250 kroner