Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Sats for:

Rettsgebyr

Rettsgebyr er et grunngebyr for beregning av betaling for visse tjenester i offentlig virksomhet. 


  Beløp
½ ganger rettsgebyret kr     575
1 rettsgebyr kr  1 150
2 ganger rettsgebyret kr   2 300
8 ganger rettsgebyret kr   9 200
15 ganger rettsgebyret kr 17 250
footer/desktop/standard