Søke om støtte til utgifter i forbindelse med begravelsen (gravferdsstønad)

Gravferdsstønad skal bidra til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til begravelsen.

Fordi rett til stønaden er avhengig av inntekt og formue, vil Nav be om å få avdødes skattemelding i forbindelse med søknad.

Hos Nav finner du informasjon om gravferdsstønad

Hvis begravelsesbyrået søker for deg

Mange begravelsesbyråer tilbyr å søke om gravferdsstønad for deg.

Hvis du velger å la begravelsesbyrået søke for deg, gir du begravelsesbyrået fullmakt til å hente inn avdødes skattemelding. Hvis den avdøde var gift/partner eller samboer med felles barn, må også ektefelle/partner/samboer med felles barn gi fullmakt til at begravelsesbyrået kan hente inn deres skattemelding.

Begravelsesbyråer kan bruke vår fullmakt for begravelsesbyråer.

Hvis du søker selv

Hvis du selv søker om gravferdsstønad til Nav, må du legge ved den avdødes skattemelding for siste år. Du må også legge ved skattemeldingen for eventuelt gjenlevende ektefelle, partner og samboer med felles barn.