Slik påvirkes din skatt som etterlatt

Det er ikke arveavgift i Norge, men når du arver eller overtar verdier kan det påvirke din egen skatt.

Dette kan påvirke skatten din

Skatten din kan bli endret hvis du har

  • fått mer i pensjon
  • fått økt inntekt, for eksempel leieinntekter
  • fått endret gjeld, bankinnskudd, eiendom eller andre eiendeler
  • fått endringer i renteinntekter eller renteutgifter (gjeldsrenter)
  • solgt en arvet eiendom med gevinst eller tap
  • solgt aksjer med gevinst eller tap

Du bør sjekke skattekortet ditt

For at det skal bli trukket riktig skatt fra inntektene dine, og for at du skal unngå restskatt, bør du så raskt som mulig sjekke skattekortet ditt.

Hvis noe har endret seg, bør du oppdatere med riktige inntekter og verdier.

Det kan være lurt å følge litt ekstra med på skattekortet også året etter dødsfallet. 

Dette må du sjekke når du leverer skattemeldingen din

Arvet bolig, hytte, bil eller lignende

Hvis du har arvet eiendeler som du står som eier av ved årsskiftet, må du sjekke at dette står oppført i skattemeldingen din. Hvis det ikke står oppført, må du selve legge det til.

Arvet verdier over 100 000 kroner

Har du arvet verdier på over 100 000 kroner, må du opplyse om det i skattemeldingen din. Du legger inn verdien av arven under «Gave og arv».

Solgt arvet bolig

Sjekk om du kan få fradrag eller må oppgi gevinst

Arvet aksjer

Se informasjon om Arvet børsnoterte og ikke børsnoterte aksjer

Spesielt for deg som

Grunnlaget for eiendomsskatt på en arvet bolig

Mange kommuner bruker Skatteetatens beregnede markedsverdi som grunnlag for eiendomsskatten. Hvis du er i tvil om hvordan kommunen har beregnet eiendomsskatten, kan du sjekke eiendomsskatteseddelen du fikk fra kommunen.

Hvis kommunen har taksert eiendommen selv, må du klage til kommunen for å få endret grunnlaget for eiendomsskatten.

Hvis kommunen bruker Skatteetatens beregnede markedsverdi, må du klage til Skatteetaten for å få redusert grunnlaget for eiendomsskatten.

Det er egne skatteregler for barn og ungdom som har fått utbetaling fra erstatning eller forsikring, på grunn av personskade eller tap av forsørger.

Les mer om engangserstatning til barn og ungdom ved personskade eller tap av forsørger