Skattemeldingen – se, endre eller levere

Skattemeldingen er en oversikt over hvor mye du hadde i inntekter, fradrag, formue og gjeld i fjor. 

Fristen for å endre og levere er 30. april.

Sjekk skatten

For å være sikker på at du ikke betaler for mye eller for lite i skatt, må du sjekke at opplysningene i skattemeldingen er riktige.

Fristen for å levere er 30. april.

Dette må du gjøre

Skattemeldingen er forhåndsutfylt med informasjon vi får fra arbeidsgiver og andre utbetalere, bank og andre du har lån hos, og lignende.

Sjekk det du har fått i inntekt og betalt i skatt

Inntekt kan være

  • lønn fra arbeidsgiver
  • pensjon eller uføretrygd fra NAV
  • sykepenger, dagpenger, foreldrepenger, uføretrygd og andre ytelser fra NAV

Du kan logge og sjekke hva som er rapportert inn fra arbeidsgivere, pensjonsutbetalere og andre

Sjekk lån og formue

Sjekk at opplysningene om lån og formue stemmer. Alle norske banker rapporterer inn alle renter og andre kostnader som er innbetalt til dem, og som du kan få fradrag for.

Har du lån i utlandet, må du sjekke om det er med og legge til hvis det mangler.

Du kan få verdsettingsrabatt på formuen din. Hvis du får det, er det forhåndsutfylt på skattemeldingen din.

Finn ut om du har krav på fradrag

Har du krav på fradrag, kan det føre til at du betaler mindre i skatt. Noen fradrag er forhåndsutfylte, mens andre må du føre opp selv.

Finn ut om du har krav på fradrag i fradragsveilederen

Hvis noen opplysninger er feil eller mangler i skattemeldingen du har mottatt, må endre dem sånn at det blir riktig. For eksempel kan det være at du har kjøpt eller solgt bolig, fått barn i barnehage eller har begynt å pendle til og fra jobb.

Selv om du har levert skattemeldingen, kan du fortsatt gjøre endringer. Da må du huske å levere skattemeldingen på nytt. Du kan gjøre endringer 3 år tilbake i tid.

Fristen for å endre og levere skattemeldingen er 30. april.

Du kan endre og levere så mange ganger du vil, også etter at fristen er gått ut. Du trenger ikke sende oss dokumentasjon før vi spør etter det.

Hvis du ikke leverer skattemeldingen innen fristen, regner vi den som levert med de forhåndsutfylte opplysningene.

Du kan søke om utsatt frist for levering. Du kan få utsettelse inntil 30 dager, og fristen for å søke er 30. april. Hvis du får utsettelse kan du ikke forvente å få skatteoppgjøret i juni.

Næringsdrivende

Hvis du har du enkeltpersonforetak må du levere skattemeldingen uansett, og den må leveres elektronisk. Fristen for levering er 31. mai.

Skattemeldingen for enkeltpersonforetak er akkurat den samme som skattemeldingen for deg som privatperson, men du må i tillegg legge inn næringsopplysninger.

Kontonummer, restskatt og skatt til gode

I skattemeldingen ser du en foreløpig beregning av skatten din.

Det kan skje endringer etter at du har levert. Når du har levert skattemeldingen, går vi gjennom alle opplysningene.

Etter at vi har behandlet skattemeldingen, får du skatteoppgjøret. Der får du vite om du må betale mer i skatt eller får penger tilbake. 

For å få utbetalt penger fra Skatteetaten, må vi ha et kontonummer.

Sjekk at du har registrert et kontonummer og at det stemmer.

Spesielt for deg som

Hvis du mottar skattemeldingen på papir, skal du sjekke at alt er riktig, gjøre eventuelle endringer og sende den til oss. Selv om du mottok skattemeldingen på papir, kan du velge å logge inn og levere elektronisk.

Har du ingen endringer, trenger du ikke sende skattemeldingen.

Fristen for å levere skattemelding for næringsdrivende er 31. mai. Dette gjelder for eksempel for enkeltpersonforetak og aksjeselskaper.

Se skattemelding for næringsdrivende

Når en person dør, blir adressen automatisk fjernet i Folkeregisteret. 
Skattemelding og skatteoppgjør til den som er død, sendes automatisk til kontaktpersonen som er registrert i Folkeregisteret.

Kontaktperson blir registrert når skifteform er valgt og meldt til tingretten.

Skattemeldingen sendes ut i april og skatteoppgjøret sendes tidligst ut i august.

Har du endringer?

Du kan fortsatt endre eldre skattemeldinger 3 år tilbake i tid.

Er du utenlandsk arbeidstaker som ikke er skattemessig bosatt i Norge, kan du be om tidlig innsending av skattemeldingen (forhåndsfastsetting) slik at behandlingen blir ferdig før arbeidsoppholdet ditt i Norge avsluttes.

Skatt på 1-2-3: Slik henger det sammen

Se sammenhengen mellom skattekort, skattemelding og skatteoppgjør, og hva du skal gjøre i løpet av året for å få riktig skatt.