Tidligere års skattemelding

Du kan selv endre skattemeldingen din hvis du oppdager feil eller har mottatt nye eller forsinkede opplysninger.

Endre skattemeldingen for 2022, 2021 eller 2020

Hvis du oppdager feil eller har mottatt nye eller forsinkede opplysninger for disse årene, kan du endre skattemeldingen.

Du endrer ved å:

Du kan også endre skattemeldingen ved å sende oss endringsmelding.

Skattemelding for 2019 eller tidligere år

Dersom du oppdager feil eller mangler i skattemeldingen for 2019 eller tidligere år, kan du endre ved å sende en klage til Skatteetaten.

Skattemeldingen for 2019 eller tidligere finner du i Altinn.