Skjema RF-1117

Feil i tidligere skatteoppgjør

Mener du at det er feil i skatteoppgjøret ditt for 2019 eller 2020, kan du sende inn en klage.

Inntektsåret 2019 og 2020

Du kan sende inn dette skjemaet (RF-1117) hvis det er feil i skatteoppgjøret ditt for inntektsåret 2019 og 2020. 

Du må begrunne hvorfor du mener at skatteoppgjøret er feil. Årsak til feil kan være at skattemeldingen inneholder uriktige eller manglende opplysninger om for eksempel: 

  • skatteklasse
  • inntekt
  • formue
  • fradrag
  • beregninger av skatter og avgifter

Vi vil vurdere om det er grunnlag til å endre skatteoppgjøret. Du får skriftlig svar fra oss.

Inntektsåret 2021 eller senere

Mener du det er feil i skatteoppgjøret ditt for inntektsåret 2021 eller senere, kan du endre selv.

Du kan endre ved enten å: