Denne innloggingstjenesten er nå stengt, og åpner igjen 4. april.

Slik endrer du kontonummeret for utbetaling

Ønsker du at pengene kommer inn på et annet kontonummer enn det som er oppgitt i den siste skattemeldingen din, kan du endre kontonummeret elektronisk.

Slik gjør du det

  1. Etter at du har logget deg inn, klikker du på ”Endre kontonummer eller utbetalingsmåte” i høyremenyen.
  2. Deretter får du en liste over kontonumre du kan velge blant. Kontonumrene på listen har Skatteetaten fått fra banken din.
  3. Finner du ikke kontonummeret du ønsker å bruke i listen, må du kontakte skatteoppkreveren i kommunen din.

Fristen er 15. mai

Frist for å endre kontonummer elektronisk er 15. mai for deg som får skatteoppgjøret i juni.

Dersom du er for sent ute med å endre kontonummer elektronisk, kan du kontakte skatteoppkreveren i kommunen din. Skatteoppkreveren har normalt mulighet for å endre kontonummeret frem til en uke før dato for skatteoppgjøret.

Du må også kontakte skatteoppkreveren i kommunen din hvis du skal endre kontonummer og ikke kan gjøre dette elektronisk.

Utbetaling kun til godkjente kontoer

Skatteoppkreveren kan ikke sette beløpet inn på annen bankkonto enn de kontoene som er godkjent på forhånd. Det er som hovedregel slik at det kun er kontoer som vedkommende selv eier, man kan få tilbakebetalt skatt på. Dette er for å sikre at beløpet blir utbetalt til rett person. Noen kontoer er ikke egnet til utbetaling av skattepenger. Det er bl.a. utlånskontoer, kredittkortkontoer og sperrede kontoer.

Dersom Skatteetaten ikke har noen bankopplysninger på deg, eller du ikke har en egnet konto, får du tilsendt et utbetalingskort. Dette kan heves på postkontor og i de fleste banker.

Hvis du ikke ønsker utbetalingskort til neste år, og årsaken til at du har fått tilsendt utbetalingskort er at du har en kontotype som ikke er godkjent for utbetaling av skattepenger, må du kontakte banken og opprette ny konto som kan brukes.

Hvis du har sagt opp kontoen din og ikke endret konto innen fristen, vil skatteoppkreveren forsøke å utbetale til den oppsagte kontoen. Skatteoppkreveren vil da få beskjed om at kontoen ikke kan brukes og utbetale beløpet på nytt til en annen konto som er registrert på deg, eller sende utbetalingskort. Dette kan føre til at utbetalingen blir noe forsinket.

Mange ektefeller har felles konto. Banken registrerer imidlertid bare én av ektefellene som kontoeier. Den av ektefellene som kun har disposisjonsrett, får i utgangspunktet ikke skattepengene sine inn på denne kontoen. Skatteoppkreveren kan likevel utbetale til en slik konto etter anmodning fra en skattpliktig, der anmodningen er tilstrekkelig dokumentert.

Skatteoppkreveren kan endre konto for utbetaling der det foreligger skriftlig og underskrevet henvendelse fra skattyter, og den skattpliktige er legitimert (ved bevitnet kopi av skriftlig legitimasjon eller ved personlig fremmøte). I tillegg må den skattpliktige være kontohaver, eller ha disposisjonsrett til kontoen, og kunne dokumentere dette.

Dersom Skatteetaten ikke har bankopplysninger på deg, og du er registrert med adresse i utlandet, kan du få et brev fra Skatteetaten hvor du blir bedt om å opplyse om en bankkonto eller bekrefte at du bor på den registrerte adressen i utlandet. Det er viktig at du leser og svarer på brevet.

Skatteetaten sender ikke utbetalingskort til adresse i utlandet med mindre du har bekreftet at du bor på adressen. Har du spørsmål om dette kan du ta kontakt med din skatteoppkrever.

footer/desktop/standard