Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Registrere eller endre kontonummer for utbetalinger fra Skatteetaten

Du kan registrere eller endre et kontonummeret hvis du ønsker at penger som skal utbetales til deg skal komme inn på en annen konto enn den som er registrert på deg. Både privatpersoner og bedrifter kan endre eller registrere et kontonummer.

Logg inn og velg hvem du skal representere:

Endre/registrere kontonummer

Du kan også endre kontonummer hvis:

  • du har fått melding om at kontonummeret som er innsendt ikke er akseptert

Frist for å endre kontonummer for skatteoppgjøret

Fristen for å endre kontonummer avhenger av når du får skatteoppgjøret. For å være sikker bør du endre kontonummeret når du leverer skattemeldingen din. Er du for sent ute, får du pengene til den kontoen som sto på skattemeldingen din. Utbetalinger etter endringer på eldre skattemeldinger vil overføres til siste registrerte kontonummer.

Bruk godkjente kontoer

Vi kan ikke sette beløpet inn på annen bankkonto enn den du selv har valgt. De kontoene som du kan velge når du logger deg inn, er kontoer som du eller bedriften selv eier. Dette er for å sikre at beløpet blir utbetalt til rett person eller bedrift. Du er selv ansvarlig for å vurdere egnetheten til kontoen.

Kontonummer som krever KID kan ikke brukes. 

Får ikke endret kontonummeret

Om du ikke får endret kontonummeret slik du ønsker, må du skriftlig kontakte skatteoppkreveren i kommunen din.

  • Som privatperson må du legitimere deg og legge ved bevitnet kopi av skriftlig legitimasjon, eller legge frem gyldig legitimasjon ved personlig fremmøte.
  • For næringsdrivende er det daglig leder for firmaet, eller den daglig leder har gitt fullmakt til, som må skriftlig bekrefte at kontoen kan benyttes. Det må sendes med dokumentasjon som viser at konto tilhører selskapet.

Dersom Skatteetaten ikke har noen bankopplysninger på deg, eller du ikke har en egnet konto, får du tilsendt et utbetalingskort. Dette kan heves på et postkontor, post i butikk og de fleste banker. 

Norsk utbetalingskort kan ikke brukes i utlandet.

Hvis du ikke ønsker utbetalingskort til neste år, og årsaken til at du har fått tilsendt utbetalingskort er at du har en kontotype som ikke er godkjent for utbetaling av skattepenger, må du kontakte banken og opprette ny konto som kan brukes.

Dersom vi ikke har bankopplysninger på deg, og du er registrert med adresse i utlandet, kan du få et brev fra Skatteetaten hvor du blir bedt om å opplyse om en bankkonto eller bekrefte at du bor på den registrerte adressen i utlandet. Det er viktig at du leser og svarer på brevet. Registrer gjerne kontonummer elektronisk i selvbetjeningsløsningen.

Vi sender ikke utbetalingskort til en adresse i utlandet med mindre du har bekreftet at du bor på adressen. Har du spørsmål om dette kan du ta kontakt med din skatteoppkrever.