Søk om utsatt frist for levering av skattemeldingen

Hvis det blir vanskelig å rekke fristen, kan du søke om utsettelse. Du kan ikke søke etter at fristen har gått ut, så vær ute i god tid om dette gjelder deg.

Søk innen leveringsfristen

Elektroniske søknader innvilges automatisk.

30. april

  • lønnstakere
  • pensjonister

31. mai

  • enkeltpersonforetak og selskaper
  • eiere av andel i deltakerlignet selskap
  • utenlandske næringsdrivende med fast forretningssted i Norge (filial)

Fristen for å søke om utsettelse har gått ut

Du kan ikke søke om utsettelse nå. Hvis du ikke har levert skattemeldingen enda, må du gjøre det så raskt som mulig.

Hvis du ikke kan sende søknaden elektronisk må du sende oss et brev hvor du ber om utsatt frist. Send søknaden per post til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO

Det vil ta lengre tid å behandle søknader som sendes på papir.

Hvis ektefellen din er næringsdrivende, har dere samme leveringsfrist

Dersom en av dere søker om utsatt frist og får innvilget dette, vil den andre automatisk få samme frist.

Viktig informasjon

Noen grupper næringsdrivende har fått automatisk utsatt frist i år. Dette gjelder kun for skattemeldingen for inntektsåret 2023, som du leverer i 2024.

Les mer og se hvilke grupper det gjelder

Disse kan få utsatt frist

  • lønnstakere og pensjonister
  • enkeltpersonforetak og selskap
  • eiere av andeler i deltakerliknete selskap
  • utenlandske næringsdrivende med fast forretningssted i Norge (filial)

Du kan søke om en måneds utsettelse. Vi gir ikke lenger utsettelse enn det.

Hvis du er næringsdrivende og ikke leverer eller søker om utsettelse innen fristen, kan du bli ilagt tilleggsskatt eller tvangsmulkt.

Utsettelse kan gi senere skatteoppgjør

Hvis du søker om utsettelse, kan det hende du får senere skatteoppgjør. 

Vi kan dessverre ikke svare på akkurat når du får ditt skatteoppgjør, men du får beskjed.