Endre skattemeldingen på papir

Hvis du mottar skattemeldingen på papir, skal du sjekke at alt er riktig, gjøre eventuelle endringer og sende den. Selv om du mottok skattemeldingen på papir, kan du velge å logge inn og levere elektronisk.

Tidligere har du fått skattemeldingen på papir delt inn i poster. Nå har vi delt den inn i temaer med opplysninger som naturlig hører sammen:

  • Arbeid, trygd og pensjon
  • Bank, lån og forsikring
  • Bolig og eiendeler
  • Familie og helse
  • Finans
  • Gave og arv
  • Andre forhold

Dette er de samme temaene du vil finne hvis du logger inn og sjekker skattemeldingen din elektronisk.

Viktig informasjon

Det viktigste er fortsatt at du sjekker, endrer eller legger til opplysninger i skattemeldingen din. Har du ingen endringer, trenger du ikke sende inn skattemeldingen.

Du kan også logge deg inn og levere skattemeldingen elektronisk, selv om du mottok skattemeldingen på papir.

Slik ser papirskattemeldingen ut:

Eksempel på papirskattemelding som viser foreløpig beregnet skatt og noen av temaene i skattemeldingen, delt inn på samme måte som den digitale skattemeldingen.

Endre papirskattemeldingen

Rette og endre opplysninger

Du kan skrive inn nytt beløp hvis du mener de forhåndsutfylte opplysningene under temaene ikke stemmer eller er mangelfulle.

Beløp som er forhåndsutfylt under temaene og som du mener er feil, retter du ved å sette en strek over tallet og føre riktig beløp i kolonnen «rettet til».

Det kan for eksempel se slik ut:

Eksempel på papirskattemelding der lønnsopplysninger er strøket over med penn og det er ført opp et nytt tall i kolonnen "Rettet til".

Legge til opplysninger som mangler

Opplysninger som mangler kan du skrive inn under “Noe som mangler?” som du finner nederst i skattemeldingen din.

Du må da oppgi hva det er som mangler, i tillegg til eventuelt land og beløp.

Eksempel:

Hva er det? Land Beløp
Formue bankkonto xxxx xx xxxx Spania 25 000 kr
Renteinntekt bankkonto xxxx xx xxxx Spania 23 kr

 

Enkelte opplysninger krever at du leverer et skjema i tillegg til skattemeldingen din. Dette gjelder blant annet utleie, kreditfradrag og nedsettelse av skatt på grunn av arbeidsforhold i utlandet. Du henter skjemaene fra skjemaoversikten.

Adresse

Hvis du har endringer, sender du den ferdig utfylte skattemeldingen til:

Skatteetaten SL
Postboks 430, Alnabru
0614 Oslo

Du kan også logge deg inn og levere skattemeldingen elektronisk, selv om du mottok skattemeldingen på papir.

Skrive ut skattemeldingen

Hvis du mottok skattemeldingen elektronisk, kan skrive ut skattemeldingen din hvis du vil ha den tilgjengelig på papir.