Restskatt - må betale penger

Hvis du har fått restskatt eller "baksmell" betyr det at du har betalt for lite i skatt i fjor og at du må betale penger tilbake.

Betalingsfrister

Hvis du får skatteoppgjøret perioden april til og med juni har du frist til 20. august.

Fikk du over 1 000 kroner i restskatt, deles summen opp i 2 fakturaer. Fristen for når du må betale avhenger av når du fikk skatteoppgjøret ditt:

  • Fikk du skatteoppgjøret ditt 24. juni eller tidligere, er fristen for den første fakturaen 20. august og den andre fakturaen 24. september.
  • Fikk du skatteoppgjøret ditt 19. august eller senere, er fristen for den første fakturaen 3 uker etter datoen skatteoppgjøret ditt var klart, og den andre fakturaen 8 uker etter at skatteoppgjøret ditt var klart.

Hvis betalingsfristen din er på en lørdag eller søndag, kan du betale innen mandagen (første virkedag) etter fristen.

Du må betale restskatten selv om du har endret skattemeldingen etter fristen eller klaget. Hvis du ikke betaler restskatten i tide, løper det forsinkelsesrenter ved forfall frem til du betaler.

Betaler du ikke innen fristen på første fakturaen, regner vi det som om du ikke har betalt i det hele tatt. Trenger du hjelp, kan du kontakte oss.

Fristen for å betale hvis du har fått restskatt på under 1 000 kroner avhenger av når du fikk skatteoppgjøret ditt:

  • Fikk du skatteoppgjøret ditt 24. juni eller tidligere, er fristen for å betale 20. august.
  • Fikk du skatteoppgjøret ditt i august eller senere, er fristen for å betale 3 uker etter datoen skatteoppgjøret ditt var klart.

Hvis betalingsfristen din er på en lørdag eller søndag, kan du betale innen mandagen (første virkedag) etter fristen.

Du må betale restskatten selv om du har endret etter fristen for skattemeldingen eller klaget. Hvis du ikke betaler restskatten i tide, løper det forsinkelsesrenter ved forfall frem til du betaler.

Restskatt under 100 kroner trenger du ikke å betale.

Slik betaler du

I god tid før forfallsfristen får du faktura med betalingsinformasjon. Hvis du er elektronisk bruker får du faktura med betalingsinformasjon i Altinn. Hvis ikke, får du tilsendt faktura med betalingsinformasjon i posten.

E-faktura

Du kan inngå avtale om e-faktura med oss i forbindelse med innbetaling av skatt.

Kontonummer og KID

Bruk kontonummeret og KID-nummeret som står på fakturaen.

Hvis du ikke har fått faktura med betalingsinformasjon, finner du informasjonen du trenger her: 

Renter

Renten for både restskatt og skatt tilgode er akkurat nå 0 prosent per år, beregnet fra 1. juli i inntektsåret frem til forfall for første termin for restskatt i det påfølgende skatteåret.

Tilleggsforskudd

Hvis du ser at du får restskatt, kan du betale inn tilleggsforskudd innen 31. mai. 

  • Fristen for innbetaling av restskatt påvirkes ikke av utsatt skattemeldingsfrist, hvis du har søkt om det.
  • Hvis du betaler etter fristen, må du betale renter på restskatten. For 2020 er renten på restskatt 0 prosent.
  • Hvis betalingsfristen din er på en lørdag eller søndag, kan du betale innen mandagen (første virkedag) etter fristen.

Ønsker du å betale inn tilleggsforskudd på skatten, lager du KID-nummer og betaler til Skatteetaten:

Husk å velge tilleggsforskudd som type innbetaling.

  • Har du ikke gjort endringer i skattemeldingen, finner du beløpet du skylder i den grønne boksen øverst i skattemeldingen, eventuelt på siste side i PDF-skattemeldingen.
  • Har du gjort endringer i skattemeldingen som kan påvirke sluttresultatet, regnes nytt beløp ut automatisk og du finner i det i den grønne boksen øverst i skattemeldingen. Ser du ikke en slik grønn boks i din skattemelding, kan du beregne skatten selv.

Unngå restskatt

Her er noen tips til hvordan du kan unngå restskatt.

Se en film som viser mulige årsaker til at du fikk restskatt i år, og hva du kan gjøre for å unngå restskatt til neste år. 

Blir ikke restskatten betalt ved forfall, påløper forsinkelsesrenter, og vi vil sette i verk tiltak for å kreve inn skatten.

Forsinkelsesrenter løper fra forfallstidspunktet og frem til betaling skjer. Rentesatsen justeres to ganger i året av Finansdepartementet.

Aktuelle tiltak når du ikke betaler er:

Gebyr og/eller betalingsanmerkning må påregnes ved iverksettelse av disse tiltakene.

Hvis du ikke har betalt restskatten din på 3 år, kan du få reduksjon i pensjonspoeng.