Restskatt - må betale penger

Hvis du har fått restskatt eller "baksmell" betyr det at du har betalt for lite i skatt i fjor og at du må betale penger tilbake.

Betalingsfrister

Fikk du over 1 000 kroner i restskatt, deles summen opp i 2 fakturaer. Fristen for når du må betale avhenger av når du fikk skatteoppgjøret ditt:

 • Fikk du skatteoppgjøret ditt 20. juni, er fristen for 1. fakturaen 20. august og 2. fakturaen 24. september.
 • Fikk du skatteoppgjøret ditt 15. august eller senere, er fristen for 1. fakturaen 3 uker etter datoen skatteoppgjøret ditt var klart, og 2. fakturaen 8 uker etter at skatteoppgjøret ditt var klart.

Hvis betalingsfristen din er på en lørdag eller søndag, kan du betale innen mandagen (første virkedag) etter fristen.

Du må betale restskatten selv om du har endret etter fristen for skattemeldingen eller klaget. Hvis du ikke betaler restskatten i tide, løper det forsinkelsesrenter ved forfall frem til du betaler.

Betaler du ikke innen fristen på første fakturaen, regner vi det som om du ikke har betalt i det hele tatt. Trenger du hjelp, ta kontakt med skatteoppkreveren i din kommune.

Fristen for å betale hvis du har fått restskatt på under 1 000 kroner avhenger av når du fikk skatteoppgjøret ditt:

 • Fikk du skatteoppgjøret ditt 20. juni, er fristen for å betale 20. august.
 • Fikk du skatteoppgjøret ditt 15. august eller senere, er fristen for å betale 3 uker etter datoen skatteoppgjøret ditt var klart.

Hvis betalingsfristen din er på en lørdag eller søndag, kan du betale innen mandagen (første virkedag) etter fristen.

Du må betale restskatten selv om du har endret etter fristen for skattemeldingen eller klaget. Hvis du ikke betaler restskatten i tide, løper det forsinkelsesrenter ved forfall frem til du betaler.

Restskatt under 100 kroner trenger du ikke å betale.

Slik betaler du

I god tid før forfallsfristen får du faktura med betalingsinformasjon. Hvis du er elektronisk bruker får du faktura med betalingsinformasjon i Altinn. Hvis ikke, får du tilsendt faktura med betalingsinformasjon i posten.

E-faktura

Du kan inngå avtale om e-faktura med oss i forbindelse med innbetaling av skatt.

Kontonummer og KID

Bruk kontonummeret og KID'en som står på fakturaen. Hvis du ikke har fått faktura med betalingsinformasjon, finner du informasjonen du trenger her: 

Renter

Renten er 0,59 prosent per år, beregnet fra 1. juli i inntektståret frem til forfall for første termin for restskatt i det påfølgende skatteåret. 

Dette er et eksempel på hvor mye rentene på restskatt kan være:

Beregnet skatt – inntektsåret 2018: 100 000 kroner
Forskuddstrekk: 80 000 kroner
For lite betalt: 20 000 kroner

Rentetillegg 0,59 % fra 01.07.2018 til 20.8.2019 (416 dager) = 134 kroner
Å betale: 20 134 kroner

Unngå renter på restskatten

Hvis du vet du får restskatt, kan du betale inn ekstra innen 31. mai for å slippe renter på restskatten. 

Fristen for innbetaling av restskatt påvirkes ikke av utsatt skattemeldingsfrist, hvis du har søkt om det.

Betaling etter fristen blir ikke tatt hensyn til ved endelig skatteavregning.

Hvis betalingsfristen din er på en lørdag eller søndag, kan du betale innen mandagen (første virkedag) etter fristen.

Bruk kontonummer og KID-nummer som du finner i skattemeldingen din.

 • Har du ikke gjort endringer i skattemeldingen, finner du beløpet du skylder på siste side.
 • Har du gjort endringer i skattemeldingen som kan påvirke sluttresultatet, kan du bruke skatteberegningsprogrammet for å regne ut beløpet.

Dersom du har betalt inn for mye restskatt, vil du godtgjøres renter ved tilbakebetaling.

Tilleggsforskudd

Hvis du ser at du får restskatt, kan du betale inn tilleggsforskudd innen 31.mai. Da slipper du å betale renter på restskatten.

Når du har fått skattemeldingen, kan du bruke betalingsinformasjonen som står på skattemeldingen for å betale. Ønsker du å betale inn før du har fått skattemeldingen, kan du lage et kid-nummer og betale til din skatteoppkrever.

Unngå restskatt

Blir ikke restskatten betalt ved forfall, påløper forsinkelsesrenter, og skatteoppkreverne vil sette i verk tiltak for å kreve inn skatten.

Forsinkelsesrenter løper fra forfallstidspunktet og frem til betaling skjer. Rentesatsen justeres to ganger i året av Finansdepartementet.

Aktuelle tiltak når du ikke betaler er:

 • utleggsforretning
 • utleggstrekk
 • tvangssalg
 • konkursbegjæring
 • motregning

Gebyr og/eller betalingsanmerkning må påregnes ved iverksettelse av disse tiltakene.

Hvis du ikke har betalt restskatten din på 3 år, kan du få reduksjon i pensjonspoeng.

Les mer om tiltak for å kreve inn ubetalt restskatt.