Restskatt – må betale penger

Hvis du har fått restskatt betyr det at du har betalt for lite i skatt i fjor og at du må betale penger tilbake.

Betalingsfrister

Hvis du får skatteoppgjøret mellom 1. april og 30. juni, er betalingsfristen for første faktura 20. august.

Restskatt på 1 000 kroner eller mer blir fordelt med lik sum på to fakturaer. Fristen for når du må betale de to fakturaene avhenger av når du fikk skatteoppgjøret ditt:

 • Juni eller tidligere

  Fristen er 20. august på den første fakturaen og 24. september den andre fakturaen.
 • August eller senere

  Fristen på den første fakturaen er 3 uker etter datoen du fikk skatteoppgjøret ditt. Fristen for den andre fakturaen 8 uker etter at du fikk skatteoppgjøret.

Hvis betalingsfristen er på en lørdag eller søndag, kan du betale senest mandagen etter fristen.

Du må betale selv om du endrer eller klager

Hvis du ikke betaler restskatten før fristen, må du betale forsinkelsesrenter. Forsinkelsesrentene øker frem til du betaler restskatten.

Hvis du ikke betaler restskatten innen fristen på første faktura, så forfaller hele restskatten til betaling umiddelbart. Det vil si at beløpet du skulle betale på andre faktura i september, også forfaller 21. august. Da kan du få forsinkelsesrenter på hele beløpet.

Nytt skatteoppgjør med restskatt
Hvis du har fått et nytt skatteoppgjør med restskatt fordi du eller vi har gjort endringer i skatten din, må du betale all restskatten senest tre uker etter datoen på skatteoppgjøret. Beløpet du skylder blir ikke delt opp i flere fakturaer, selv om restskatten er på over 1000 kroner.

Restskatt på under 1 000 kroner skal betales i én faktura. Fristen for å betale avhenger av når du fikk skatteoppgjøret ditt:

 • Juni eller tidligere
  Fristen for å betale restskatten er 20. august.
 • August eller senere
  Fristen for å betale restskatten er 3 uker etter at du fikk skatteoppgjøret ditt.

Hvis betalingsfristen er på en lørdag eller søndag, kan du betale senest mandagen etter fristen.

Du må betale selv om du endrer eller klager

Hvis du ikke betaler restskatten før fristen, må du betale forsinkelsesrenter. Forsinkelsesrentene øker frem til du betaler restskatten.

Nytt skatteoppgjør med restskatt
Hvis du har fått et nytt skatteoppgjør med restskatt fordi du eller vi har gjort endringer i skatten din, må du betale all restskatten senest tre uker etter datoen på skatteoppgjøret.

Slik betaler du

Du får en faktura med betalingsinformasjon i god tid før forfallsfristen.

Hvis du ikke betaler restskatten før fristen, må du betale forsinkelsesrenter. Forsinkelsesrentene øker fram til du betaler restskatten. Hvis vi må sette i gang tiltak for å kreve inn beløpet du skylder, kan du få gebyr og betalingsanmerkning.

Aktuelle tiltak når du ikke betaler er:

Hvis du ikke har betalt restskatten din på 3 år, kan du få reduksjon i din pensjonsgivende inntekt. Det betyr at du kan få mindre pensjon.

Betal tidlig og unngå renter

Hvis du ser at du får restskatt, kan du betale inn beløpet med en gang, i stedet for å vente på faktura. Betaler du senest 31. mai, slipper du å betale renter.

Du kan betale når du vil, og litt og litt hvis du ønsker det.

1. Finn beløpet du skal betale

Hvis du ikke har endret skattemeldingen, finner du beløpet du skylder i den grønne boksen øverst i skattemeldingen. Du finner også beløpet på papirskattemeldingen din eller i utskriftsversjonen av skattemeldingen som ligger under Mine skattedokumenter.

Hvis du har endret skattemeldingen og fått ny skatt, blir beløpet du skylder automatisk oppdatert. Det nye beløpet du skal betale finner du i den grønne boksen øverst i skattemeldingen. Hvis du ikke ser en slik grønn boks i din skattemelding, kan du beregne skatten selv. Husk at hvis det står at du har fått penger til gode etter endringen, trenger du ikke å betale ekstra skatt.

2. Lag KID-nummer og finn kontonummer

Du må lage et KID-nummer før du betaler beløpet til Skatteetaten.

Du kan betale når som helst, også før du har fått skattemeldingen og skatteoppgjøret. Hvis du betaler inn for mye restskatt, vil du få tilbake det du har betalt inn, pluss renter.

Når du har betalt for lite skatt og får restskatt, må du betale renter på restskatten. Hvis du betaler senest 31. mai, slipper du å betale renter.

Betaler du etter 31. mai er renten på 3,51 prosent. Renten beregnes fra 1. juli i inntektsåret, altså året før du leverer skattemeldingen, frem til betalingsfrist på første faktura. Det betyr at hvis du for eksempel har fått restskatt for inntektsåret 2023, som du betaler etter 31. mai, legger vi på renter på beløpet fra 1. juli 2023 frem til betalingsfrist.

Eksempel
Du har 10 000 kroner i restskatt som du betaler etter 31. mai. Renten beregnes frem til betalingsfristen på fakturaen som er 20. august. Du må betale 400 kroner i renter.

Hvorfor har jeg fått restskatt?

Hvis du har fått restskatt, er det sannsynligvis fordi de endelige tallene i skattemeldingen din ikke stemmer med det som var beregnet i skattekortet. Du kan sammenligne opplysningene i skattekortet ditt med årets skattemelding og se om de stemmer.

Tips for å unngå restskatt neste år

Sjekk skattekortet ditt og oppdater opplysningene hvis noe ikke stemmer. Du kan endre skattekortet når som helst gjennom året.

Dette kan være grunnen til at du har fått restskatt

Hvis rentene du betalte på lån i løpet av året var mindre enn det som var beregnet i skattekortet ditt, kan du få restskatt. Det er fordi du får fradrag for renter du betaler. Hvis fradraget er beregnet høyere i skattekortet enn det du endte opp med i skattemeldingen, får du restskatt.

Det samme gjelder hvis du har betalt ned på lånet eller refinansiert det, slik at du betaler mindre renter på lånet.

Hvis du har hatt flere arbeidsgivere eller utbetalere så kan disse ha brukt skattekortet ditt feil. Dette gjelder spesielt hvis du har hatt tabelltrekk. Det er kun den som betaler ut din hovedinntekt som skal trekke skatt etter tabell. Andre arbeidsgivere og utbetalere skal trekke skatt etter prosent. Hvis andre har trukket skatt etter tabell, trekkes du for lite i skatt til sammen. Da kan du få restskatt.

På lønnsslippene dine kan du se om arbeidsgiver eller utbetaler har brukt tabelldelen eller prosentdelen av skattekortet ditt for å trekke skatt.

 

Når du har et skattekort med prosent, beregner vi hvilken prosent du skal ha basert på alle opplysningene i skattekortet ditt. Hvis lønnsinntekten som står i skattekortet ditt er lavere enn det du faktisk har hatt i inntekt, er det stor sannsynlighet for at du skulle hatt en høyere prosent. Når prosenttrekket i skattekortet ditt er for lavt, betaler du for lite skatt.

I skattekortet fordeler vi lån og renter på lån slik som det stod på skattemeldingene deres året før. Hvis fordelingen av lån og renter i årets skattemelding er annerledes enn fordelingen i skattekortet, kan en av dere ende opp med restskatt.

Det er lurt å sjekke skattekortet ditt med en gang du får det i desember. Hvis du endrer skattekortet etter at arbeidsgiver eller utbetaler har rapportert inn første utbetaling i januar til Skatteetaten, får du prosentkort. Da må du selv passe på at inntekten er riktig i løpet av året.

Endringer i livssituasjonen din kan påvirke skatten din. Det kan for eksempel være at

 • du er ikke lenger enslig forsørger,
 • barnet ditt slutter i barnehage eller SFO (skolefritidsordning),
 • du får kortere reisevei til jobb,
 • du har mer hjemmekontor,
 • du har færre arbeidsdager eller
 • du mottar støtte fra NAV

Hvis du ikke oppdaterer skattekortet ditt, kan du få restskatt. Det er fordi fradragene som er knyttet til disse endringene påvirker hvor mye skatt du skal betale gjennom året. Hvis du hadde feil opplysninger i skattekortet ditt, betalte du kanskje for lite skatt og endte opp med restskatt.

Du må sjekke opplysningene i skattemeldingen din, og sammenligne dem med årsoppgaver fra arbeidsgivere, banker, barnehager, skolefritidsordning og andre. Hvis du ser at noen av opplysningene er feil må du rette dem, fordi opplysningene i skattemeldingen din påvirker hvor mye skatt du skal betale.

Hvis du gjør endringer i skattemeldingen din, vil den foreløpige beregningen av skatten din oppdatere seg automatisk.

Unngå restskatt til neste år

Sjekk at opplysningene i skattekortet ditt er riktige. Hvis noe er feil eller mangler, bør du oppdatere opplysningene.