Lag KID-nummer for restskatt

Hvis du har fått restskatt og ikke har KID-nummer, kan du her lage et nytt KID-nummer for å betale restskatten.

Husk å velge riktig inntektsår.

*Alle felt er obligatoriske

Vær nøye med å skrive KID-nummeret riktig når du skal betale. Hvis nummeret er feil, kan innbetalingen bli forsinket.

Du betaler til kontonummeret til skatteoppkreveren i din kommune.