Takseringsreglene

Takseringsreglene inneholder satser for verdsettelse av formuesobjekter og inntekts- og fradragssatser. Takseringsreglene gis ut hvert år.