Bruke data fra Skatteetaten

Vi deler data med virksomheter

Skatteetaten deler data til offentlige og private virksomheter. Delingen bidrar til å forenkle, forbedre og effektivisere hverdagen for både virksomheter og enkeltpersoner. Delingen er en viktig del av samfunnsoppdraget til Skatteetaten.

Les mer om hva og hvordan vi deler data

Data fra Folkeregisteret

Data fra Folkeregisteret inneholder informasjon over alle personer som har en tilknytting til Norge. Registeret har informasjon om blant annet navn, statsborgerskap, flytting, endringer i sivilstand, fødsler og dødsfall.

Inntekt, skatt og avgift

Vi deler data om inntekt, skatt og avgift. Vi deler data om eksempelvis inntekt, skattemelding, skatteoppgjør, pensjonsgivende inntekt eller data om utestående betalinger.

Eller trenger du data fra