Data om inntekt, skatt og avgift

Data om inntekt, skatt og avgift

Her får du informasjon om hvordan du får tilgang til data om inntekt, skatt og avgift. Vi deler data om eksempelvis inntekt, skattemelding, skatteoppgjør, pensjonsgivende inntekt eller data om utestående betalinger. Du kan søke om flere typer data samtidig.

På disse sidene får du en stegvis beskrivelse for hvordan du skal forberede virksomheten din til å motta data, og hvordan du skal koble deg til og motta dataene fra Skatteetaten.

Du må igjennom fem steg for å ta i bruk data om inntekt, skatt og avgift:

Tilgjengelige API-er

På GitHub finner du oversikt over API-er, dokumentasjon, informasjonsmodeller og rettighetspakker: