Data om inntekt, skatt og avgift

Få tilgang til data

For å få tilgang til data må du signere vilkårene våre.

 

Hvem utvikler hva?

Vi utvikler og gjør tilgjengelig et sett med standard delingstjenester (APIer) som din virksomhet kan bruke. Din virksomhet må selv stå for utvikling og tilrettelegging av egne systemer og eventuell drift og videreutvikling av disse.

Vi tar ikke betalt for delingstjenestene, men din virksomhet må selv ta egne kostnader for utvikling og forvaltning.

 

Dette må du gjøre

Virksomheten må signere konsumentavtale og egenerklæring, der du godtar delings- og bruksvilkårene til Skatteetaten for å kunne motta data.

Tegning av prosess: Skatteetaten oppretter konsumentavtale og egenerklæring med vikrsomheten. Avtalen viser til bruksvilkår, delingsvilkår og teknisk dokumentasjon som virksomhetene må sette seg inn i. Virksomheten signerer konsumentavtale og egenerklæring. Virksomheten mottar data.
  • Konsumentavtale og egenerklæring dokumenterer hvilke data Skatteetaten deler i det enkelte tilfellet, hvilke tjenester som er i bruk, hvilket formål data benyttes til og på hvilket rettslige grunnlag delingen skjer. Dokumentet regulerer også partenes kontaktopplysninger.
  • Bruksvilkårene beskriver forventet tjenestenivå/SLA, hendelseshåndtering, endringshåndtering mv. spesifikt knyttet til API delingstjenestene som benyttes.
  • Delingsvilkårene beskriver ansvarsfordeling, kommunikasjon og samhandling mellom partene samt forventet tjenestenivå/SLA, hendelseshåndtering, endringshåndtering med mer.
  • Teknisk dokumentasjon er beskrivelser av APIer, test- og produksjonsmiljøer, påkoblingsprosessen med mer. Dokumentasjonen ligger beskrevet på GitHub og Swaggerhub.

Du henter data gjennom standardiserte maskin-til-maskin-grensesnitt (APIer) ved å gjøre oppslag basert på fødselsnummer eller organisasjonsnummer. I noen tilfeller kan det være aktuelt å gjøre oppslag i kombinasjon med bruk av våre hendelseslister. Hendelseslister brukes til å hente informasjon om endringer for å sikre at virksomheten alltid har tilgang til siste tilgjengelige data.

Bruker du systemleverandør må du delegere rettigheter via Altinn

Det er alltid virksomheten med det rettslige grunnlaget som gis tilgang til våre tjenester. Dersom du skal bruke systemleverandør for innhenting av data, må du gi systemleverandøren tilgang på vegne av din virksomhet. Dette kalles delegering av tilgang, og gjøres i Altinn. Det er personer med rollen «Hovedadministrator» eller «Begrenset signeringsrett» som kan delegere tilganger. Du kan lese om hvordan du delegerer tilgang i Altinn.

Du finner mer informasjon om delegering på GitHub: Skatteetatens delingstjenester for inntekt, skatt og avgift.

Den enkelte virksomhet velger selv om man ønsker å koble seg direkte på Skatteetaten sine tjenester eller oppkobling via en systemleverandør. Skatteetaten legger ingen føringer for dette. Ved bruk av en systemleverandør må virksomheten inngå en databehandleravtale med leverandøren.

Virksomheten kobler på tjenestene med Maskinporten

Skatteetaten bruker Maskinporten for tilgangskontroll og autentisering for utveksling av data mellom virksomheter. Vi anbefaler at virksomheter setter seg godt inn i rammeverket. Du kan lese mer om Maskinporten på Digdir sine sider.

Før du kan ta i bruk tjenester i produksjon, skal virksomheten ha gjort en vellykket test. Dette gjøres i et testmiljø som vi gir deg tilgang til. Før du kan få tilgang, må vi tilpasse delingstjenestene basert på din virksomhets behov. Unntaket er dersom du skal ha tilgang til en eksisterende rettighetspakke, eksempelvis dersom virksomheten din er en del av et segment der det allerede er etablert deling.

Relevante testdata i Tenor testdatasøk

Tenor testdatasøk er en nettløsning hvor du kan søke i syntetiske testdata. Testdata i Skatteetatens testmiljø kan søkes opp gjennom Tenor testdatasøk. Du kan lese med om Tenor testdata her.

Delegeringer i testmiljøet

Dersom du har behov for å delegere rettigheter i testmiljøet må du først sende oss en henvendelse i brukerstøtte om å få tildelt en testbruker til systemleverandøren du bruker. I henvendelsen må du informere om organisasjonsnummeret til både virksomheten din og systemleverandøren du bruker for at dette blir tilgjengelig i testmiljøet.

Etter du har fått en bruker, kan du delegere tilganger til systemleverandør i Altinn testmiljø. Det er personer med rollen «Hovedadministrator» eller «Begrenset signeringsrett» som kan delegere tilganger.

Skatteetaten gir tilgang etter du har signert konsumentavtale med oss.